KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených cca 6 000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017. V tomto  období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk.

Zdroj informácií – Štatistický úrad SR

MUDr. Gogová z ambulancie ENO Zemianske Kostoľany oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 13.04 – 22. 04.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Marcinka v obvodnej ambulancii Zdravotného strediska v Zemianskych Kostoľanoch.

Milí občania.

Aj tento rok sa naša základná škola zapojí do zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Deň narcisov je jedinečná verejno – prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 21.krát. Zbierka sa uskutoční dňa 7. apríla a aj vy môžete prispieť dobrovoľným finančným príspevkom. Po uliciach našej obce budú chodiť žiaci základnej školy s prenosnými pokladničkami, aby vám pripli na odev malý žltý narcis – symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

Ďakujeme.

Deň narcisov – plagát.jpg

Autor článku – Základná škola v Kamenci pod Vtáčnikom

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 31.03.2017 o 16.00 hod. do kancelárie starostu obce 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré Vás týmto pozýva.

Pozvánka – 31.03.2017

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE