KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Vážení spoluobčania, opäť je tu nový rok a s ním aj nové zdaňovacie obdobie. Touto cestou vyzývame tých občanov, ktorým nastala povinnosť podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie na daň z nechnuteľnosti na rok 2016, a to z dôvodu kúpy, predaja, darovania, dedičstva, alebo iného dôvodu prírastku, alebo úbytku nehnuteľného majetku počas roku 2015, aby si túto povinnosť splnili v zákonnej lehote, a to do 1. februára 2016 na Obecnom úrade.

Držitelia preukazu osoby ŤZP so sprievodom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ale v minulosti si neuplatnili úľavu na dani z nehnuteľnosti, môžu o úľavu požiadať taktiež do 1. februára 2016 na základe predloženia preukazu osoby ŤZP so sprievodom.

Majitelia psov, ktorí psa ešte nemajú prihláseného na Obecnom úrade, sú povinní túto skutočnosť ohlásiť na Obecný úrad do 30 dní od začiaku držby psa, avšak daňová povinnosť za psa vzniká po uplynutí 6. mesiaca veku psa.

Zároveň oznamujeme občanom – poplatníkom poplatku za komunálny odpad na rok 2016, že aj v tomto roku je možné požiadať o zníženie, úľavu alebo odpustenie poplatku na základe dokladov požadovaných podľa VZN č. 2/2016. Tieto doklady prineste na Obecný úrad do konca mesiaca máj 2016. So znením VZN sa môžete oboznámiť TU.

Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom oznamuje občanom, že dňa 12. decembra 2015, t.j. v sobotu, ešte raz v tomto roku otvoríme zberný dvor, kam môžete priniesť KO, DSO, EO a NO. Odpad od vás prevezme tam prítomný pracovník. Zberný dvor bude otvorený od 8.00 do 15.00 hod.

Zároveň vám oznamujeme, že z dôvodu zmien v legislatíve zberu odpadov dochádza k zmene termínu posledného tohtoročného zberu PET fliaš, a to z pondelka 14. decembra na piatok 11. decembra 2015. Vrecia s PET–kami si vyložte k smetným nádobám už v skorých ranných hodinách.  

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE