KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční od 30. apríla do 30. mája 2016 v budove materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom. Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlášky 308/2009 Z.z. o materskej škole. V zmysle §5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve: Dieťa do materskej školy sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o doklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. mája 2016. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

– prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti od troch rokov

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2016/2017 si môžete vyzdvihnúť v budove materskej školy denne od 10.00 do 15.30 hod. Ďalšie informácie o prijatí dieťaťa do MŠ poskytuje riaditeľka MŠ.

Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom oznamuje občanom prihláseným na zájazd do Trenčína na výstavu „Poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo a záhradkárstvo“, ktorý sa koná dňa 7. apríla 2016, t.j. vo štvrtok, že autobus bude pristavený na parkovisku pri COOP Jednota. Odchod autobusu je o 8.30 hod.

Vážení občania, Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom a kultúrna komisia pri Obecnom úrade Vás pozývajú na kriminálno-komediálne divadelné predstavenie „Šialené nožničky“, ktoré sa odohrá dňa 26. apríla 2016, t.j. v utorok, v divadle Teatro Wüstenrot (Dom odborov) v Bratislave. Vstupné je 18,- EUR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a uhradiť poplatok za predstavenie na Obecnom úrade do 8. apríla 2016.

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE