KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Milí návštevníci internetovej stránky obce Kamenec pod Vtáčnikom, budeme veľmi radi, ak sa s nami podelíte o svoje vlastné fotografie, ktoré nám pomôžu pri dotváraní tohto webu. Môže ísť o fotky prírody, obrázky zo života obce, z kultúrnych akcií, jednoducho všetko, čo by sa podľa Vášho názoru na našu stránku hodilo.

V prípade záujmu doručte svoje fotografie na Obecný úrad na akomkoľvek nosiči (CD, DVD, USB), alebo pošlite mailom na fotokamenec@gmail.com.                                                               čítaj viac…

Continue reading

Vážení občania, pozývame Vás na verejné prerokovanie investičného zámeru: Aglomerácia Nováky: Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany – kanalizácia a ČOV. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. v rámci plnenia Smernice Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd pre aglomerácie s počtom ekvivalentných obyvateľov medzi 2 000 EO a 10 000 EO do roku 2015 bude tento zámer realizovať. Verejné prerokovanie za účasti vedenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa uskutoční dňa 20. októbra 2014 o 18.00 hod. v Spoločenskom dome, ul. Na Pažite. Všetci ste srdečne vítaní.

Oznamujeme občanom, že v rámci plánovaných prác v tomto roku budú prebiehať rekonštrukčné práce a opravy na miestnych komunikáciách s následnou aplikáciou súvislého asfaltového povrchu, a to na ulici Na Papiereň a ulici Cesta na Jandovú. Opravy začnú dňa 20. 10. 2014 na ulici Na Papiereň a mali by trvať približne dva týždne. Z tohto dôvodu žiadame občanov o pochopenie, toleranciu a rešpektovanie dopravných obmedzení počas nasledujúcich dní, kedy budú práce prebiehať.

Obec Kamenec pod Vtáčnikom spístupnila verejnosti Geoportál – mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce. Nový geoportál  Vám pomôže  zorientovať sa v katastrálnych vrstvách, parcelách alebo v Územnom pláne obce. Kliknite na: http://www.geosense.sk/geoportal/kamenec-pod-vtacnikom/?lang=cs a potom na jednotlivé vrstvy v tabuľke napravo. Po kliknutí na odkaz  zistíte množstvo informácií, o ktorých ste možno nevedeli alebo ich práve hľadáte.

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE