KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?referendum

Vedenie Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 30. januára 2015 v čase od 13.00 do 17. 00 hod. v priestoroch ZŠ. Povinnosť zápisu vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku. Prítomnosť dieťaťa je pri zápise nevyhnutná.

Radi by sme Vás informovali o zmenách týkajúcich sa vývozu a zberu odpadov v našej obci pre rok 2015, a to:

vývoz domového odpadu 110 l a 1100 l kuka nádob sa bude vykonávať každý druhý UTOROK (nie v stredu ako doteraz). Tento rok sa vývoz odpadu začína v utorok 13. januára 2015.

– veľkoobjemové kontajnery nebudú rozmiestňované po obci ako po minulé roky, ale na konci mesiacov marec až október, vždy v piatok a v sobotu v presne stanovených časoch (piatok: 12.00-17.00 hod., sobota: 8.00-12.00 hod.) sa v našej obci bude uskutočňovať zber veľkoobjemového odpadu a všetkých druhov separovaného odpadu, ktoré môžete v danom čase priniesť do ZBERNÉHO DVORA, kde Vám budú odpady odobrané.

Oznamujeme občanom, ktorí si chcú uplatniť úľavu alebo oslobodenie na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa VZN 2/2015, s ktorého znením sa môžete oboznámiť na internetovej stránke obce (v sekcii Obec – Samospráva – VZN), nech prinesú potvrdenie, ktoré vyžadujeme podľa uvedeného VZN, do 30. apríla 2015 na Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom.

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com