KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Oznamujeme Vám, že od 1. marca 2015 sa menia úradné hodiny Obecného úradu nasledovne:

        Pondelok            7.30 – 16.00 hod.

–       Utorok                nestránkový deň

–       Streda                7.30 – 16.00 hod.

–       Štvrtok               7.30 – 16.00 hod.

–       Piatok                 7.30 – 13.00 hod.

Vážení občania, pozývame Vás na nové vzdelávacie kurzy, ktoré budú prebiehať v budove základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom. Ide o kurz práce s počítačom, ktorého cieľom bude zvládnuť základné ovládanie počítača, používanie internetu a elektronickej komunikácie, a o kurz zaoberajúci sa problematikou digitálnej fotografie a jej spracovaním. Kurzy sú určené pre začiatočníkov a bez rozdielu veku pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové v tejto oblasti.

Ak si chcete vypočuť viac informácií a takisto, či je pre Vás kurz zaujímavý, príďte sa pozrieť na bezplatné predstavenie kurzov:

v utorok 10. februára 2015 o 16.00 hod. v budove základnej školy – Počítačový kurz

vo štvrtok 12. februára 2015 o 16.00 hod. v budove základej školy – Kurz digitálnej fotografie

Kurzy vedie Oto Kmeť. V prípade ďalších informácií ho môžete kontaktovať telefonicky na čísle            0911 360 911, prípadne e-mailom na adrese info@otokmet.com

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?referendum

Vedenie Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 30. januára 2015 v čase od 13.00 do 17. 00 hod. v priestoroch ZŠ. Povinnosť zápisu vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku. Prítomnosť dieťaťa je pri zápise nevyhnutná.

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com