KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Radi by sme Vás informovali o zmenách týkajúcich sa vývozu a zberu odpadov v našej obci pre rok 2015, a to:

vývoz domového odpadu 110 l a 1100 l kuka nádob sa bude vykonávať každý druhý UTOROK (nie v stredu ako doteraz). Tento rok sa vývoz odpadu začína v utorok 13. januára 2015.

– veľkoobjemové kontajnery nebudú rozmiestňované po obci ako po minulé roky, ale na konci mesiacov marec až október, vždy v piatok a v sobotu v presne stanovených časoch (piatok: 12.00-17.00 hod., sobota: 8.00-12.00 hod.) sa v našej obci bude uskutočňovať zber veľkoobjemového odpadu a všetkých druhov separovaného odpadu, ktoré môžete v danom čase priniesť do ZBERNÉHO DVORA, kde Vám budú odpady odobrané.

Oznamujeme občanom, ktorí si chcú uplatniť úľavu alebo oslobodenie na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa VZN 2/2015, s ktorého znením sa môžete oboznámiť na internetovej stránke obce (v sekcii Obec – Samospráva – VZN), nech prinesú potvrdenie, ktoré vyžadujeme podľa uvedeného VZN, do 30. apríla 2015 na Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom.

Vážení občania, s príchodom nového roka nastalo aj nové zdaňovacie obdobie pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Vyzývame občanov – daňovníkov, u ktorých v roku 2014 nastala akákoľvek zmena na majetku (kúpou, predajom, zdedením, darovaní a pod.), aby do 31. januára 2015 podali daňové priznanie. Daňové priznanie treba podať aj na psa, ak nastala zmena oproti roku 2014.

Miestna volebná komisia v Kamenci pod Vtáčnikom, v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, uverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Kamenec pod Vtáčnikom, ktoré sa uskutočnili dňa 15. novembra 2014.

pdfVYSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2014

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com