KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Radi by sme Vás informovali o zmenách týkajúcich sa vývozu a zberu odpadov v našej obci pre rok 2015, a to:

vývoz domového odpadu 110 l a 1100 l kuka nádob sa bude vykonávať každý druhý UTOROK (nie v stredu ako doteraz). Tento rok sa vývoz odpadu začína v utorok 13. januára 2015.

– veľkoobjemové kontajnery nebudú rozmiestňované po obci ako po minulé roky, ale na konci mesiacov marec až október, vždy v piatok a v sobotu v presne stanovených časoch (piatok: 12.00-17.00 hod., sobota: 8.00-12.00 hod.) sa v našej obci bude uskutočňovať zber veľkoobjemového odpadu a všetkých druhov separovaného odpadu, ktoré môžete v danom čase priniesť do ZBERNÉHO DVORA, kde Vám budú odpady odobrané.

Oznamujeme občanom, ktorí si chcú uplatniť úľavu alebo oslobodenie na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa VZN 2/2015, s ktorého znením sa môžete oboznámiť na internetovej stránke obce (v sekcii Obec – Samospráva – VZN), nech prinesú potvrdenie, ktoré vyžadujeme podľa uvedeného VZN, do 30. apríla 2015 na Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom.

Vážení občania, s príchodom nového roka nastalo aj nové zdaňovacie obdobie pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Vyzývame občanov – daňovníkov, u ktorých v roku 2014 nastala akákoľvek zmena na majetku (kúpou, predajom, zdedením, darovaní a pod.), aby do 31. januára 2015 podali daňové priznanie. Daňové priznanie treba podať aj na psa, ak nastala zmena oproti roku 2014.

Miestna volebná komisia v Kamenci pod Vtáčnikom, v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, uverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Kamenec pod Vtáčnikom, ktoré sa uskutočnili dňa 15. novembra 2014.

pdfVYSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2014

Obec Kamenec pod Vtáčnikom v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu NR SR č. 191/2014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy zo dňa 7. júla 2014 oznamuje oprávneným voličom, že voľby do orgánov samosprávy obcí,a to na starostu obce Kamenec pod Vtáčnikom a poslancov Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, sa uskutočnia

dňa 15. novembra 2014, t.j. v sobotu, v čase od 7.00 do 20.00 hod.

Miestom konania volieb sú nasledovné volebné miestnosti:

– pre volebný okrsok 001 – volebná miestnosť Kultúrny dom, Hornokamenčianska 36/7

– pre volebný okrsok 002 – volebná miestnosť Spoločenský dom, Ulica na Pažite 479/5

Ďalšie informácie nájdete v sekcii Občan – Komunálne voľby 2014

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com