KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Milí občania.

Aj tento rok sa naša základná škola zapojí do zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Deň narcisov je jedinečná verejno – prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 21.krát. Zbierka sa uskutoční dňa 7. apríla a aj vy môžete prispieť dobrovoľným finančným príspevkom. Po uliciach našej obce budú chodiť žiaci základnej školy s prenosnými pokladničkami, aby vám pripli na odev malý žltý narcis – symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

Ďakujeme.

Deň narcisov – plagát.jpg

Autor článku – Základná škola v Kamenci pod Vtáčnikom

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 31.03.2017 o 16.00 hod. do kancelárie starostu obce 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré Vás týmto pozýva.

Pozvánka – 31.03.2017

Daňový úrad Trenčín Vám týmto oznamuje, že tento rok bude možné podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie rok 2016 aj na niektorých miestach mimo jeho pobočiek a kontaktných miest.

Dňa 31. 03. 2017 bude v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod. možné podať daňové priznanie aj v meste Nováky.

Miesto: Mestský úrad Nováky, sobášna sieň.

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom v čase od 14.03.2017 – 29.03.2017.

Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom – Zmeny a doplnky č.1 – Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

Obsah UPN

Grafická časť

Textová časť

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com