KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Predseda Národnej rady SR podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby do orgánov samosprávnych krajov a určuje deň ich konania na sobotu 04. novembra 2017 od 7,00 do 22,00 hod. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Príloha –Informácie pre voliča

MUDr. Gogová z ambulancie ENO Zemianske Kostoľany oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 07.07.2017 do 23.07.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Marcinka v obvodnej ambulancii Zdravotného strediska v Zemianskych Kostoľanoch.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že dňa 04.07.2017 (utorok) v čase od 8.00 – 13.30 hod. a 11.07.2017 (utorok) v čase od 7.30 – 15.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny bude na uliciach – viď príloha.

Príloha č.1 – Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny – 04.07.2017

Príloha č.2 –  Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny – 11.07.2017

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 26.06.2017 o 16.00 hod. do Spoločenského domu, ulica Na Pažite, 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré Vás týmto pozýva.

Pozvánka – 26.06.2017

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com