KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 31.03.2017 o 16.00 hod. do kancelárie starostu obce 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré Vás týmto pozýva.

Pozvánka – 31.03.2017

Daňový úrad Trenčín Vám týmto oznamuje, že tento rok bude možné podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie rok 2016 aj na niektorých miestach mimo jeho pobočiek a kontaktných miest.

Dňa 31. 03. 2017 bude v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod. možné podať daňové priznanie aj v meste Nováky.

Miesto: Mestský úrad Nováky, sobášna sieň.

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom v čase od 14.03.2017 – 29.03.2017.

Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom – Zmeny a doplnky č.1 – Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

Obsah UPN

Grafická časť

Textová časť

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com