KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

MUDr. Marcinka z obvodnej ambulancie Zdravotného strediska v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 04.05. a 05.05. 2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ho bude zastupovať MUDr. Gogová  z ambulancie ENO Zemianske Kostoľany.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že dňa 10.05.2017 (streda) v čase od 8.00 – 14.50 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny bude na uliciach – Bystričianska cesta, Dolnokamenčianska a Na Papiereň – vybrané domácnosti viď príloha.

Príloha – Zoznam ulíc a orientačných čísiel domu s obmedzenou distribúciou elektriny

Riaditeľka Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 30.apríla do 30. mája 2017 v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole. Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť v budove materskej školy denne od 10.00 hod. do 16.00 hod.

Príloha – Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017 – 2018

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie zasiela podľa §7 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie číslo OU-PD-OSZP-2017/006906-022 zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom – zmeny a a doplnky č. 1.

Príloha – Rozhodnutie – Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom – zmeny a doplnky č.1

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com