KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom oznamuje občanom, že dňa 12. decembra 2015, t.j. v sobotu, ešte raz v tomto roku otvoríme zberný dvor, kam môžete priniesť KO, DSO, EO a NO. Odpad od vás prevezme tam prítomný pracovník. Zberný dvor bude otvorený od 8.00 do 15.00 hod.

Zároveň vám oznamujeme, že z dôvodu zmien v legislatíve zberu odpadov dochádza k zmene termínu posledného tohtoročného zberu PET fliaš, a to z pondelka 14. decembra na piatok 11. decembra 2015. Vrecia s PET–kami si vyložte k smetným nádobám už v skorých ranných hodinách.  

Vážení občania, Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom Vám oznamuje, že v dňoch od 6. do 13. novembra 2015 budú zamestnanci obce vykonávať zber konárov po jesennom reze stromov. Konáre nachystajte na hranicu svojich pozemkov ku komunikáciám zviazané tak, aby s nimi bola ľahká manipulácia. Takto nachystané konáre Vám budú v týchto dňoch odvezené a zlikvidované.

Vážení občania, na Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom bolo doručené: Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zámeru navrhovanej činnosti Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV, ktoré vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie. Dokument je rozsiahly, a preto je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom v kancelárii starostu obce po dobu 15 dní.

ocenenie - triedenie odpadu 2015

Spoločnosť ENVI-PAK vyhlásila už 6. ročník Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov. V rámci konferencie Samospráva a triedený zber 2015 boli mestám a obciam odovzdané finančné odmeny v celkovej výške 10 500,- EUR. Hlavným zámerom bola motivácia samospráv k zodpovednejšiemu prístupu v otázkach odpadového hospodárstva a environmentálnym aktivitám. Preto zapojiť sa do súťaže bolo možné v rôznych kategóriách.

Naša obec získala hlavnú cenu v kategórii Samospráva s najefektívnejšou hustotou zbernej siete do 5 000 obyvateľov, kde bolo vyhodnocované množstvo vyzbieraného odpadu z veľkosti inštalovanej siete, t.j. ako efektívne sú využívané kontajnery a vrecia, ktoré majú občania k dispozícii, a získala finančnú výhru v hodnote 1 000,- EUR. Tieto finančné prostriedky sú určené výlučne na podporu triedeného zberu. Výhru osobne prevzal zástupca starostu obce pán Eduard Nechala.

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com