KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

MUDr. Gogová z ambulancie v  ENO Zemianske Kostoľany oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od  19.7.2021 – 1.8.2021 vrátane, nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Marcinka v obvodnej ambulancii v Zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 29.07.2021 (štvrtok) v čase od 8:30 – 14:30 hod. a 05.08.2021 (štvrtok) v čase od 7:30 – 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny bude na uliciach – viď príloha.

Príloha č.1 – Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny – 29.07.2021

Príloha č.2 – Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny – 05.08.2021

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, a tiež v znení jeho právnych úprav

  • Zákon č. 417/2020 Z. z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách
  • návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021 (predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR)

sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy.

Bližšie informácie nájdete na stránke Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom v nasledovnom odkaze:

https://www.zskamenec.sk/news/#news-150101

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE