KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 23.08.2018 (štvrtok) o 16.00 hod. do kancelárie starostu obce, Dolnokamenčianska 1/57,   Kamenec pod Vtáčnikom, 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré Vás týmto pozýva.

Pozvánka – 23.08.2018

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 30.08.2018 (štvrtok) v čase od 8.00 – 13.30 hod. a 07.09.2018 (piatok) v čase od 7.30 – 14.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny bude na uliciach – viď príloha.

Príloha č.1 – Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny – 30.08.2018

Príloha č.2 – Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny – 07.09.2018

Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí       10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 256/2018 zo dňa 13.08.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obce.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

 

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com