KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

MUDr. Gogová je v povinnej karanténe do 1.4.2020, uverejňujeme jej oznam pre svojich pacientov:

Pracujeme v krízovom režime.

Prosím Vás preto o informovanie občanov, mojich pacientov, že som k dispozícii na telefónnom čísle : 0907 360 025 ja ako lekár v pracovné dni od 8,00 do 15,00 hod , na telefónnom čísle 046/560 2150 moja sestrička priamo v ambulancii – v pracovné dni od 7,00 do 14,00 hod..

NEODKLADNÉ zdravotné problémy v ambulancii, najlepšie po predošlom dohodnutí si termínu, vybaví p.MUDr.Marcinka na Zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch, číslo telefónu: 046/5422014.

Iné, odkladné problémy, odbery krvi, injekcie,  vybavujeme my – ja a moja sestrička na uvedených telefónnych číslach alebo mailom: janagogova68@gmail.com,sestrička aj osobne, v ordinačných hodinách.

Žiadam o dôsledné nahlasovanie návratu zo zahraničia ( je to Vaša povinnosť ) – taktiež k nám. Pracovné neschopnosti z dôvodu karantény vystavujeme MY, nie MUDr.Marcinka!!! Taktiež Vás adekvátne poučíme. Pre PN z dôvodu karantény sa nechodí do ambulancie osobne, karanténu hlásite telefonicky !!!

Recepty vybavujeme  my ( nie MUDr. Marcinka ) výlučne elektronicky – po telefonickom alebo elektronickom objednaní na –  www.e-vuc.sk/z2383

– pribudla nová možnosť: objednať e recept.

Objednať vyšetrenie nie je počas krízového režimu možné.

nechoďte pre recepty osobne !!!

 NOSTE RÚŠKY !!!, samozrejme vždy pri osobnej návšteve ambulancií .

Rešpektujte tieto pokyny, prosím. Uvedomte si, že ak ochorie moja sestrička,MUDr.Marcinka so sestričkou, alebo budú musieť do karantény, ambulancie zostanú  zatvorené minimálne na 14 dní.

S pozdravom

MUDr.Jana Gogová

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Na základe vývoja situácie súvisiacim so šírením koronavírusu na území Slovenskej republiky a prijatých opatrení Ústredným krízovým štábom SR a zasadnutia Krízového štábu obce Kamenec pod vtáčnikom  dňa 13. 3. 2020,  Krízový štáb obce Kamenec pod Vtáčnikom:

  • prerušuje výučbu v Základnej škole a Materskej škole v Kamenci pod Vtáčnikom od 16.3.2020-27.3.2020
  • uzatvára všetky zariadenia školského stravovania a prerušuje poskytovanie stravy stravníkom od 16. 3. 2020 vrátane
  • prerušuje všetky športové a záujmové aktivity v budovách Základnej  a Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom od 13.3.2020 do odvolania (telocvičňa, multifunkčné ihrisko, posilňovňa, knižnica)
  • ruší stránkové hodiny na Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom od 16.3.2020 do odvolania a žiada občanov, aby zamestnancov obecného úradu kontaktovali výlučne elektronicky alebo  telefonicky
  • uzatvára Kultúrny dom na ulici Hornokamenčianska a Spoločenský dom, ulica Na Pažite pre všetky spoločenské aktivity, stretnutia, súťaže a skúšky hudobných kapiel od 13.3.2020 do odvolania
  • prerušuje všetky aktivity spoločenských organizácii a záujmových združení na území obce od 13.3.2020 do odvolania
  • zakazuje predaj tovaru a ponúkania služieb na miestnej tržnici a v obci od 13.3.2020 do odvolania

Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom je z dôvodu prijatých opatrení Ústredným krízovým štábom a krízovým štábom obce Kamenec pod Vtáčnikom od 16.3.2020 do odvolania pre verejnosť  

                                                                ZATVORENÝ

Prosíme občanov a  verejnosť, aby zamestnancov obecného úradu kontaktovali výhradne elektronicky alebo telefonicky na uvedených telefónnych číslach a mailových adresách.

 Kontakty:

 Starosta obce

Ing. Dušan ĎURIŠ.

Tel: 046 546 5015, 0903 206 834, E-mail: starosta@kamenec.sk

Zamestnanci obecného úradu

 Dana BORKOVÁ
Účtovníctvo, mzdy, personalistika, opatrovateľská služba, pokladňa, správkyňa Domu smútku.

Tel: 046 546 5156, E-mail: info@kamenec.sk

 Soňa KOŽÁKOVÁ
Správa daní a poplatkov, overovanie podpisov a listín, výrub stromov, evidencia psov, odpady.

Tel: 046 546 5016, E-mail: dane@kamenec.sk

 Darina TONHAJZEROVÁ
Stavebná agenda, bytové hospodárstvo, civilná ochrana, podávanie projektov.

Tel: 046 546 5015, E-mail: administrativa@kamenec.sk

Ing. Iveta RYBÁROVÁ
Podateľňa, register obyvateľov (ohlasovňa), kancelária starostu obce, internetová stránka obce, slobodný prístup k informáciám, zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (GDPR).

Tel: 046 546 5015, E-mail: podatelna@kamenec.sk

 Ivan MINICH
Správca obecného majetku a budov, správca dvora, rezervácia Spoločenského domu a autodopravy.

Tel: 0911 300 002 , E-mail: udrzba@kamenec.sk

 

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR  zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení  v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení  budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením:

 SAD Trenčín: x10

Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).

 SAD Prievidza: x10, x18,     25,     26

Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x43, x46, x56, x61 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).

 V záujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom.

Ďakujeme za porozumenie.

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com