KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 14.02.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. do Spoločenského domu, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom, 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré Vás týmto pozýva.

Pozvánka – 14.02.2019

Do našej súťaže o najkrajšie vyfarbenú omaľovanku a dokončenie  príbehu „Povesť spod Vtáčnika“  nám prišlo spolu 82 odpovedí. Redakčná rada časopisu Kamenčianske noviny vyhodnotila všetky odpovede a omaľovanky a vybrala nasledovných výhercov: Pán Stanislav Krajčovič za dokončenie povesti vyhráva knihu Povesti o slovenských hradoch 2  a dievčatá – Eliška Šimová (MŠ), Nelka Šimová  a Adelka Nechalová (ZŠ) získavajú omaľovanky s nálepkami. Výhercom srdečne blahoželáme, ceny si môžu prevziať na Obecnom úrade. Pre všetkých, ktorí sa zapojili do našej súťaže máme pripravené malé prekvapenie, ktoré im bude odovzdané v Základnej a Materskej škole. Ďakujeme za účasť v súťaži.

Dokončenie Povesti spod Vtáčnika si môžete prečítať tu: Povesť spod Vtáčnika

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako  350 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených  6 760 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28. júna 2019. V tomto  období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník, poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk.

Zdroj informácií – Štatistický úrad SR

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com