KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 23.09.2021 (štvrtok) o 16:30 hod. do Kultúrneho domu, Hornokamenčianska 36/7, Kamenec pod Vtáčnikom,                 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pozvánka, 23.09.2021

Dňa 27.08.2021 sme si v obci pripomenuli 77. výročie SNP. Pri tejto príležitosti položil starosta obce vence na pamätník SNP a na hrob pána Štefana Fábryho, ktorý zomrel hrdinskou smrťou v boji za vlasť v Slovenskom národnom povstaní. Česť pamiatke všetkým, ktorí vybojovali našu slobodu. Oslavy pokračovali v centre obce, kde atmosféru spríjemnilo hudobné vystúpenie Dua Mirky a Ondreja. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii podujatia, ako aj návštevníkom, ktorých opäť neodradilo počasie a prišli s nami osláviť 77. výročie SNP.

MUDr. Gogová z ambulancie v  ENO Zemianske Kostoľany oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od  30.8.2021 – 5.9.2021 vrátane, nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Marcinka v obvodnej ambulancii v Zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej RVPS Prievidza)  v prílohe zasiela

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

č.j. 7885/2021-100 zo dňa 2.8.2021 vydané ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v súvislosti so zabránením šírenia nákazy africký mor ošípaných (AMO)

Ku dnešnému dňu je RVPS Prievidza v oblasti nezaradenej v časti I, II a III prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) 2021/65 – tzv. „free zóna“

Žiadame najmä užívateľov poľovných revírov, chovateľov ošípaných, spracovateľov mäsa o ich naštudovanie a dôsledné dodržiavanie. Veľmi dôležitá je prevencia zabránenia výskytu AMO v našom regióne, nakoľko toto ochorenie sa vyznačuje vysokou morbiditou a mortalitou (85 – 100%) a spôsobuje rozsiahle hospodárske škody u diviačej zvery a najmä v chovoch ošípaných.

Mimoriadne núdzové opatrenia AMO

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE