KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Vážení občania, zúčastnite sa podporného zhromaždenia petície za záchranu Hrádku. Prebiehajúca petičná akcia v obci Bystričany, ale aj v iných obciach a mestách na Slovensku, zameraná proti vydaniu povolenia pre banskú činnosť v dobývacom priestore Bystričany-Hrádok vstupuje do svojej poslednej fázy. Petičný výbor vrámci petičných aktivít pripravuje na stredu 6. mája 2015 podporné zhromaždenie širokej verejnosti priamo v priestoroch Hrádku so začiatkom o 17.00 hod. Doprava na zhromaždenie je individuálna. Na účastníkov zhromaždenia čaká pešia trasa od stavby účelového zariadenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bystričany po starej lesnej kamenistej ceste až do priestoru Hrádku. Z tohto dôvodu je potrebné, aby účastníci mali vhodné oblečenie a najmä obuv.

Petičný výbor si touto cestou dovoľuje pozvať všetkých tých, ktorým leží na srdci zachovanie tohto krásneho územia aj pre budúce generácie.

PS: V prípade záujmu petičné hárky sú Vám k dispozícii v Drogérii u pani Laušovej a na Obecnom úrade.

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že na poľnej ceste Pod Vinohradami, t.j. za pánom Vrškom, je zákaz sypať komunálny a nebezpečný odpad, ako sú pneumatiky, strešná krytina eternit a pod. Zákaz je riadne označený na upevnenej cestej rampe. Cesta je upravená, sypať odpad sa tam môže len z výkopových prác a drobný stavebný odpad zo sanačných prác. Povolené to bude len starostom obce. V prípade, že tento zákaz nebudete akceptovať, likvidácia smetiska bude na Vaše náklady!

Základná škola v Kamenci pod Vtáčnikom oznamuje občanom, že zbiera odpadový a kartónový papier, elektroodpad, staré telefóny, opotrebované baterky, vypálený kuchynský olej. Tieto odpady môžete priniesť do areálu ZŠ k pristavenému kontajneru.

Vážení občania, po ukončenom reštaurovaní na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave bol  v rímskokatolíckom Kostole Všetkých svätých v našej obci opäť umiestnený obraz Piety z roku 1769. O reštaurovaní obrazu Piety bude v rámci veľkonočného vysielania prostredníctvom regionálneho spravodajcu PhDr. Mariána Ondáša informovať RTVS na Rádiu Regina Bratislava v piatok 3. apríla o 11.10 hodine. Prajeme príjemné počúvanie.

Vážení spoluobčania, ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom v spolupráci s Radou rodičov a Obecným úradom si Vás dovoľujú pozvať na Veľkonočné trhy v pondelok 30. marca 2015 od 13.00 hod. do 16.00 hod. na tržnici v centre obce. Budete si môcť zakúpiť nádherné veľkonočné a jarné dekorácie. Tešíme sa na Vás.

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE