OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Elektronické samosčítanie – prebiehalo od 15. februára do 31. marca 2021. Zákonnú povinnosť si v našej obci splnilo 1648 občanov, čo  predstavovalo 93,27 % z odhadovaného počtu obyvateľov.

Asistované sčítanie – prebiehalo od 3. mája do 13. júna 2021 – službu asistovaného sčítania v našej obci využilo 91 občanov.

Konečné výsledky za obec Kamenec pod Vtáčnikom k 13.06.2021 sčítaných 1739 obyvateľov, čo predstavuje 98,42%.

 Ďakujeme všetkým občanom za zodpovedný prístup.

Asistované sčítanie prebieha od 03.05.2021 do 13.6.2021 a je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sami sčítať elektronicky. Sčítať sa môžete buď na kontaktnom mieste alebo požiadajte o mobilného asistenta.

   1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítanie na kontaktnom mieste v obci – sčítajte sa sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

Kontaktná osoba, stacionárny asistent, mobilný asistent – Ing. Iveta Rybárová, 046/5465 153, 046/5465 015.

Kontaktné miesto – Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok        10:00-11:00  a  15:00-16:00

Utorok            10:00-11:00  a  15:00-16:00

Streda            10:00-11:00  a  15:00-16:00

Štvrtok           10:00-11:00  a  15:00-16:00

Piatok            10:00-11:00

Kontaktné miesto môžete navštíviť aj mimo prevádzkových hodín po telefonickej dohode s kontaktnou osobou Ivetou Rybárovou, t.č. 046/5465 153.

   2. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.

 Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania?

Zavolajte na Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom na t.č. 046/ 5465 153, 046/5465 015  alebo  call centrum 02/ 20 92 49 19. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Ako prebieha samotné sčítanie?

+ Mobilný asistent disponuje preukazom asistenta sčítania (môžete požiadať o jeho predloženie) a v prípade, ak si nie ste istí, overte si  totožnosť asistenta na kontaktnom mieste obce.

+ Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo vašej domácnosti.

+ Pred príchodom mobilného asistenta majte pripravené vaše rodné číslo.

+ Otázky zo sčítacieho formuláru nie sú zamerané na zisťovanie citlivých údajov o vašej osobe, majetku, zdraví…

+ Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty.

+ Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, ktoré sa vydáva len raz.

+ Mobilný asistent od vás nežiada finančnú hotovosť, tieto služby sú poskytované bezplatne.

+ Počas celého sčítania dodržujte aktuálne platné opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19.

 

Viac informácií na https://www.scitanie.sk/

Sčítanie obyvateľov prebehlo od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. V našej obci sa sčítalo 1648 občanov, čo predstavuje 93,27%. Ďakujeme všetkým, ktorí si svoju povinnosť splnili a zároveň oznamujeme, že asistované sčítanie bude prebiehať v období medzi 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Sčítanie sa s pomocou asistenta

1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci. Sčítajte sa sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

2. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky 

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.

O začatí asistovaného sčítania Vás budeme  včas informovať.

Policajný zbor v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňuje občanov, najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov. Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 tak, že každý obyvateľ sa sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných, či blízkych osôb vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

Ak sa nemôžete, alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania, ktoré bude prebiehať od 1. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021  s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta, o ktorého musíte telefonicky požiadať. Pre účely ochrany pred podvodníkmi, ktorí by mohli zneužiť situáciu počas sčítania, si pamätajte:

• ak potrebujete pomôcť pri elektronickom sčítaní, požiadajte o pomoc svojich príbuzných, známych, či osoby ktorým dôverujete, ponúkanú pomoc cudzích osôb ihneď odmietnite,

• ak chcete využiť asistované sčítanie, informujte sa vo svojej obci/meste na kontaktné miesta, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent alebo môžete telefonicky požiadať obec/ mesto o mobilného asistenta,

• mobilní asistenti, ktorí vám budú nápomocní pre účely sčítania, vám povinne musia predložiť preukaz vydaný obcou/mestom, • mobilní asistenti navštívia vašu domácnosť len vtedy, ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate (napr. z dôvodu imobility, choroby alebo z iného dôvodu),

• ak to bude možné, vopred si dohodnite aj presný čas príchodu mobilného asistenta, prípadne si zistite jeho meno a priezvisko, • buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc pri sčítaní priamo vo vašich príbytkoch,

• v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone. Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158

Leták_- Pozor na falošných sčítacích asistentov

Sčítanie obyvateľov prebieha v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie je povinné

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania.

Pomoc obyvateľom so sčítaním

Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V našej obci bude kontaktné miesto zriadené na Obecnom úrade, kde Vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), tým, že zavolá na obec alebo call centrum. V takomto prípade navštívi mobilný asistent obyvateľa doma a sčíta ho. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa asistované sčítanie v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Vážení občania, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Koľko otázok treba vyplniť

Po autentifikácii čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo byť jednoduché a rýchle. Vzor sčítacieho formulára sa nachádza  v prílohe.

Bližšie informácie Vám poskytneme na Obecnom úrade, Dolnokamenčianska 1/57, Kamenec pod Vtáčnikom, kontaktná osoba Ing. Iveta Rybárová, t.č. 046/5465 015, 046/5465 153, e-mail podatelna@kamenec.sk,  www.kamenec.sk

Počas doby sčítania obyvateľov (15. 2. – 31. 3. 2021) je každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. k dispozícii   CALL CENTRUM na telefónnom čísle +421  2  20  92  49  19.

 Vzor sčítacieho formulára_

Metodické vysvetlivky k vypĺňaniu sčítacieho formulára

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE