OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Oznamy

Oznamujeme Vám, že od 1. marca 2015 sa menia úradné hodiny Obecného úradu nasledovne:

        Pondelok            7.30 – 16.00 hod.

–       Utorok                nestránkový deň

–       Streda                7.30 – 16.00 hod.

–       Štvrtok               7.30 – 16.00 hod.

–       Piatok                 7.30 – 13.00 hod.

Vážení občania, pozývame Vás na nové vzdelávacie kurzy, ktoré budú prebiehať v budove základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom. Ide o kurz práce s počítačom, ktorého cieľom bude zvládnuť základné ovládanie počítača, používanie internetu a elektronickej komunikácie, a o kurz zaoberajúci sa problematikou digitálnej fotografie a jej spracovaním. Kurzy sú určené pre začiatočníkov a bez rozdielu veku pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové v tejto oblasti.

Ak si chcete vypočuť viac informácií a takisto, či je pre Vás kurz zaujímavý, príďte sa pozrieť na bezplatné predstavenie kurzov:

v utorok 10. februára 2015 o 16.00 hod. v budove základnej školy – Počítačový kurz

vo štvrtok 12. februára 2015 o 16.00 hod. v budove základej školy – Kurz digitálnej fotografie

Kurzy vedie Oto Kmeť. V prípade ďalších informácií ho môžete kontaktovať telefonicky na čísle            0911 360 911, prípadne e-mailom na adrese info@otokmet.com

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR: http://www.minv.sk/?referendum

Vedenie Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 30. januára 2015 v čase od 13.00 do 17. 00 hod. v priestoroch ZŠ. Povinnosť zápisu vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku. Prítomnosť dieťaťa je pri zápise nevyhnutná.

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE