OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Oznamy

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že na poľnej ceste Pod Vinohradami, t.j. za pánom Vrškom, je zákaz sypať komunálny a nebezpečný odpad, ako sú pneumatiky, strešná krytina eternit a pod. Zákaz je riadne označený na upevnenej cestej rampe. Cesta je upravená, sypať odpad sa tam môže len z výkopových prác a drobný stavebný odpad zo sanačných prác. Povolené to bude len starostom obce. V prípade, že tento zákaz nebudete akceptovať, likvidácia smetiska bude na Vaše náklady!

Základná škola v Kamenci pod Vtáčnikom oznamuje občanom, že zbiera odpadový a kartónový papier, elektroodpad, staré telefóny, opotrebované baterky, vypálený kuchynský olej. Tieto odpady môžete priniesť do areálu ZŠ k pristavenému kontajneru.

Vážení občania, po ukončenom reštaurovaní na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave bol  v rímskokatolíckom Kostole Všetkých svätých v našej obci opäť umiestnený obraz Piety z roku 1769. O reštaurovaní obrazu Piety bude v rámci veľkonočného vysielania prostredníctvom regionálneho spravodajcu PhDr. Mariána Ondáša informovať RTVS na Rádiu Regina Bratislava v piatok 3. apríla o 11.10 hodine. Prajeme príjemné počúvanie.

Vážení spoluobčania, ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom v spolupráci s Radou rodičov a Obecným úradom si Vás dovoľujú pozvať na Veľkonočné trhy v pondelok 30. marca 2015 od 13.00 hod. do 16.00 hod. na tržnici v centre obce. Budete si môcť zakúpiť nádherné veľkonočné a jarné dekorácie. Tešíme sa na Vás.

Na základe rozhodnutia TSK Trenčín dňom 1. marca 2015 dochádza k optimalizácii prímestskej autobusovej dopravy. V obci Kamenec pod Vtáčnikom sa rušia nasledovné spoje:

spoj č. 41 premávajúci v sobotu a nedeľu o 16:00 hod. na trase Zemianske Kostoľany – Kamenec pod Vtáčnikom

spoj č. 42 premávajúci v sobotu a nedeľu o 15:10 hod. na trase Kamenec pod Vtáčnikom – Zemianske Kostoľany

spoj č. 44 premávajúci v sobotu a nedeľu o 16:15 hod. na trase Kamenec pod Vtáčnikom – Zemianske Kostoľany

spoj č. 47 premávajúci v sobotu a nedeľu o 15:10 hod. na trase Zemianske Kostoľany – Kamenec pod Vtáčnikom

spoj č. 49 premávajúci cez pracovné dni o 21:35 hod. na trase Zemianske Kostoľany – Kamenec pod Vtáčnikom

spoj č. 54 premávajúci cez pracovné dni o 22:00 hod. na trase Kamenec pod Vtáčnikom (Jednota) – Zemianske Kostoľany

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE