OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Oznamy

V poslednom období sme svedkami čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, resp. užívateľa o tieto pozemky. Zaburiňované sú i nepoľnohospodárske pozemky, ktoré ohrozujú vedľajšie – poľnohospodársky využívané pozemky.

Tak ako po iné roky i v tomto roku Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy preto upozorňuje na dodržiavanie ustanovení §1, §2 a §3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 2019/2008 Z.z., z.č. 57/2013 Z.z. a ustanovenie §3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Aby sa predišlo zaburiňovaniu pozemkov, upozorňujeme vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Vážení občania, pozývame Vás na stretnutie so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14. mája 2015 o 19.00 hod. v Spoločenskom dome, ul. Na Pažite. Tu sa budete mať možnosť oboznámiť s projektovou dokumentáciou stavby, ktorej súčasťou sú jednotlivé prípojky k rodinným a bytovým domom, prípadne sa informovať na podrobnosti priamo u zhotoviteľa projektu, ktorý bude na tomto stretnutí prítomný. Budú tu pripravené vyhotovenia zmlúv, ktoré je potrebné potvrdiť na tomto stretnutí, prípadne môžete prísť zmluvy podpísať na Obecný úrad v úradných hodinách do 29. mája 2015.

So zmluvou sa môžete oboznámiť TU – je potrebné si ju dôkladne preštudovať!!!

Vážení občania, zúčastnite sa podporného zhromaždenia petície za záchranu Hrádku. Prebiehajúca petičná akcia v obci Bystričany, ale aj v iných obciach a mestách na Slovensku, zameraná proti vydaniu povolenia pre banskú činnosť v dobývacom priestore Bystričany-Hrádok vstupuje do svojej poslednej fázy. Petičný výbor vrámci petičných aktivít pripravuje na stredu 6. mája 2015 podporné zhromaždenie širokej verejnosti priamo v priestoroch Hrádku so začiatkom o 17.00 hod. Doprava na zhromaždenie je individuálna. Na účastníkov zhromaždenia čaká pešia trasa od stavby účelového zariadenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bystričany po starej lesnej kamenistej ceste až do priestoru Hrádku. Z tohto dôvodu je potrebné, aby účastníci mali vhodné oblečenie a najmä obuv.

Petičný výbor si touto cestou dovoľuje pozvať všetkých tých, ktorým leží na srdci zachovanie tohto krásneho územia aj pre budúce generácie.

PS: V prípade záujmu petičné hárky sú Vám k dispozícii v Drogérii u pani Laušovej a na Obecnom úrade.

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE