OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Oznamy

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste prispeli na malé upomienkové darčeky pre deti materskej a základnej školy na ich podujatí 5 minút slávy dňa 19. júna 2015 v Amfiteátri v centre obce. Veríme, že tak aké je naše poďakovanie, také bolo aj Vaše úprimné darovanie, s pocitom, že deťúrence v ich talente je potrebné podporiť.

Akciu podporili:

Spolok Včelárov  voskové figuríny so sladkosťami 
Spolok Jednoty  balíček sladkostí 
Spolok Hasičov  balík sladkostí
Kvetinárstvo Ž. Kiripolská  14 kytíc 
Drogéria D. Laušová 14 pamätníčkov
Hudec Pavel, vojenská technika 14 pier
Stavebniny UNI P.Eisenhardt 14 fixiek a bločkov
REMA Hudec Michal 14 párov ponožiek
Výroba cukr. výr. M. Nechalová perníky
AM – Style. A. Žišková 14 darčekových tašiek
Počítačové služby Ing. R. Žiško 4 šialky s vlast. portrétom
TRUST CONSULTING Ing. M. Bartolen       
14 kľúčeniek
Obecný úrad 14 tričiek s vlast. portrétom
Poslanci OZ 10 šialok s vlast. portrétom

Ešte raz v mene detí Vám veľmi pekne ďakujeme a ostávame s prianím veľkej radosti z podnikania ako aj radosti z úspechov v súkromnom živote.

V poslednom období sme svedkami čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, resp. užívateľa o tieto pozemky. Zaburiňované sú i nepoľnohospodárske pozemky, ktoré ohrozujú vedľajšie – poľnohospodársky využívané pozemky.

Tak ako po iné roky i v tomto roku Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy preto upozorňuje na dodržiavanie ustanovení §1, §2 a §3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 2019/2008 Z.z., z.č. 57/2013 Z.z. a ustanovenie §3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

Aby sa predišlo zaburiňovaniu pozemkov, upozorňujeme vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Vážení občania, pozývame Vás na stretnutie so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14. mája 2015 o 19.00 hod. v Spoločenskom dome, ul. Na Pažite. Tu sa budete mať možnosť oboznámiť s projektovou dokumentáciou stavby, ktorej súčasťou sú jednotlivé prípojky k rodinným a bytovým domom, prípadne sa informovať na podrobnosti priamo u zhotoviteľa projektu, ktorý bude na tomto stretnutí prítomný. Budú tu pripravené vyhotovenia zmlúv, ktoré je potrebné potvrdiť na tomto stretnutí, prípadne môžete prísť zmluvy podpísať na Obecný úrad v úradných hodinách do 29. mája 2015.

So zmluvou sa môžete oboznámiť TU – je potrebné si ju dôkladne preštudovať!!!

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com