OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Oznamy

 

Vážení občania,

tento príspevok  by som chcel venovať poďakovaniu. Poďakovaniu pre všetkých, ktorí mi tento týždeň pomáhali s akoukoľvek pomocou pri výrobe rúšok. Dnes sme rozdali posledné rúška všetkým našim občanom. Chcem sa v prvom rade poďakovať 20 krajčírkam, ktoré od pondelka dodnes zadarmo pre náš ušili 1800 kusov  rúšok. Menovite – pani Otília Krajčovičová (Otatex), Jana Dudová, Mária Krajčíková,  Eva Mišková, Viola Štangová, Dana Borková, Soňa Kožáková, Eva Ďurišová, Erika Krajčovičová, Emília Minichová, Erika Liptajová, Helena Hudecová (ul. Ružičková), Ľudmila Žiaková, Alena Hudecová, Miroslava Bendová, Margita Mešinová, Ľudmila Plachá, Ľubica Nechalová, Viera Dadíková, Božena Žišková. Ďalej sa chcem poďakovať pani Jane Guľkovej, Božene Žemberovej a zamestnancom obecného úradu za pomoc pri praní, žehlení, pripravovaní materiálu, balení a roznášaní rúšok. Všetkým Vám  patrí jedno obrovské Ďakujem. Ukázali ste, že v tejto neľahkej situácii, ktorá nás postihla, máte srdce na pravom mieste a boli ste ochotní pomôcť všetkým našim občanom. Prajem nám všetkým hlavne veľa zdravia, nech sa môžeme čoskoro stretnúť pri nejakej peknej spoločenskej akcii tak, ako sme boli zvyknutí doteraz. Ešte raz ĎAKUJEM. Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce.

MUDr. Gogová je v povinnej karanténe do 1.4.2020, uverejňujeme jej oznam pre svojich pacientov:

Pracujeme v krízovom režime.

Prosím Vás preto o informovanie občanov, mojich pacientov, že som k dispozícii na telefónnom čísle : 0907 360 025 ja ako lekár v pracovné dni od 8,00 do 15,00 hod , na telefónnom čísle 046/560 2150 moja sestrička priamo v ambulancii – v pracovné dni od 7,00 do 14,00 hod..

NEODKLADNÉ zdravotné problémy v ambulancii, najlepšie po predošlom dohodnutí si termínu, vybaví p.MUDr.Marcinka na Zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch, číslo telefónu: 046/5422014.

Iné, odkladné problémy, odbery krvi, injekcie,  vybavujeme my – ja a moja sestrička na uvedených telefónnych číslach alebo mailom: janagogova68@gmail.com,sestrička aj osobne, v ordinačných hodinách.

Žiadam o dôsledné nahlasovanie návratu zo zahraničia ( je to Vaša povinnosť ) – taktiež k nám. Pracovné neschopnosti z dôvodu karantény vystavujeme MY, nie MUDr.Marcinka!!! Taktiež Vás adekvátne poučíme. Pre PN z dôvodu karantény sa nechodí do ambulancie osobne, karanténu hlásite telefonicky !!!

Recepty vybavujeme  my ( nie MUDr. Marcinka ) výlučne elektronicky – po telefonickom alebo elektronickom objednaní na –  www.e-vuc.sk/z2383

– pribudla nová možnosť: objednať e recept.

Objednať vyšetrenie nie je počas krízového režimu možné.

nechoďte pre recepty osobne !!!

 NOSTE RÚŠKY !!!, samozrejme vždy pri osobnej návšteve ambulancií .

Rešpektujte tieto pokyny, prosím. Uvedomte si, že ak ochorie moja sestrička,MUDr.Marcinka so sestričkou, alebo budú musieť do karantény, ambulancie zostanú  zatvorené minimálne na 14 dní.

S pozdravom

MUDr.Jana Gogová

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Na základe vývoja situácie súvisiacim so šírením koronavírusu na území Slovenskej republiky a prijatých opatrení Ústredným krízovým štábom SR a zasadnutia Krízového štábu obce Kamenec pod vtáčnikom  dňa 13. 3. 2020,  Krízový štáb obce Kamenec pod Vtáčnikom:

  • prerušuje výučbu v Základnej škole a Materskej škole v Kamenci pod Vtáčnikom od 16.3.2020-27.3.2020
  • uzatvára všetky zariadenia školského stravovania a prerušuje poskytovanie stravy stravníkom od 16. 3. 2020 vrátane
  • prerušuje všetky športové a záujmové aktivity v budovách Základnej  a Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom od 13.3.2020 do odvolania (telocvičňa, multifunkčné ihrisko, posilňovňa, knižnica)
  • ruší stránkové hodiny na Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom od 16.3.2020 do odvolania a žiada občanov, aby zamestnancov obecného úradu kontaktovali výlučne elektronicky alebo  telefonicky
  • uzatvára Kultúrny dom na ulici Hornokamenčianska a Spoločenský dom, ulica Na Pažite pre všetky spoločenské aktivity, stretnutia, súťaže a skúšky hudobných kapiel od 13.3.2020 do odvolania
  • prerušuje všetky aktivity spoločenských organizácii a záujmových združení na území obce od 13.3.2020 do odvolania
  • zakazuje predaj tovaru a ponúkania služieb na miestnej tržnici a v obci od 13.3.2020 do odvolania

Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom je z dôvodu prijatých opatrení Ústredným krízovým štábom a krízovým štábom obce Kamenec pod Vtáčnikom od 16.3.2020 do odvolania pre verejnosť  

                                                                ZATVORENÝ

Prosíme občanov a  verejnosť, aby zamestnancov obecného úradu kontaktovali výhradne elektronicky alebo telefonicky na uvedených telefónnych číslach a mailových adresách.

 Kontakty:

 Starosta obce

Ing. Dušan ĎURIŠ.

Tel: 046 546 5015, 0903 206 834, E-mail: starosta@kamenec.sk

Zamestnanci obecného úradu

 Dana BORKOVÁ
Účtovníctvo, mzdy, personalistika, opatrovateľská služba, pokladňa, správkyňa Domu smútku.

Tel: 046 546 5156, E-mail: info@kamenec.sk

 Soňa KOŽÁKOVÁ
Správa daní a poplatkov, overovanie podpisov a listín, výrub stromov, evidencia psov, odpady.

Tel: 046 546 5016, E-mail: dane@kamenec.sk

 Darina TONHAJZEROVÁ
Stavebná agenda, bytové hospodárstvo, civilná ochrana, podávanie projektov.

Tel: 046 546 5015, E-mail: administrativa@kamenec.sk

Ing. Iveta RYBÁROVÁ
Podateľňa, register obyvateľov (ohlasovňa), kancelária starostu obce, internetová stránka obce, slobodný prístup k informáciám, zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (GDPR).

Tel: 046 546 5015, E-mail: podatelna@kamenec.sk

 Ivan MINICH
Správca obecného majetku a budov, správca dvora, rezervácia Spoločenského domu a autodopravy.

Tel: 0911 300 002 , E-mail: udrzba@kamenec.sk

 

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com