OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Oznamy

Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Sídlo:              Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Zastúpenie:     Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce

Ponuka práce – pracovník na technickom úseku 

Požadované kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie
 • vodičské oprávnenie skupina B
 • vodičské oprávnenie T (traktor) je výhodou
 • pilčícky, zváračský preukaz výhodou
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

Náplň práce:

 • obsluha a vedenie motorových vozidiel
 • obsluha a vedenie traktora s prídavnými zariadeniami
 • drobné stavebné práce v obci
 • kosenie
 • údržba budov, komunikácií a obecných plôch
 • iné pomocné práce

 Zoznam požadovaných dokladov uchádzača do výberového konania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (u úspešného uchádzača sa budú vyžadovať úradne overené kópie)
 • ostatné doklady a oprávnenia
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • telesná a duševná spôsobilosť (u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať lekárske potvrdenie)

 Dátum a miesto podania žiadosti:

 Žiadosť o zamestnanie s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 18.10.2023 do 15,00 hod. na adresu: Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Obecný úrad,  Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom alebo mailom na adresu: podatelna@kamenec.sk

Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

Práca na trvalý pracovný pomer, plat od 900 – 1100€ brutto

Dátum nástupu do zamestnania možný od 01.11.2023, poprípade dohodou.

Bližšie informácie:

 • Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
 • ( 046/5465 153
 • kamenec.sk, podatelna@kamenec.sk

Kamenec pod Vtáčnikom, 28.09.2023

Ing. Dušan Ďuriš

starosta obce

 

Ponuka práce – pracovník na technickom úseku

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 14.09.2023 o 16:30 hod., do  Spoločenského domu, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom, 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva na ktoré Vás týmto pozýva.

Pozvánka -14.9.2023

Oslavy SNP

28.8.2023 sme v našej obci oslávili 79. výročie SNP. Starosta obce položil vence k pamätníku SNP a na hrob pána Štefana Fábryho. Po hymne a príhovore starostu obce, zapálili dobrovoľní hasiči symbolickú vatru. O hudobnú produkciu sa postarala skupina MAXIM.

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE