OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Oznamy

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov na COVID – 19 zverejňujeme harmonogram rozdelenia obyvateľov obce Kamenec pod Vtáčnikom. Uvedený harmonogram obce je len odporúčanie. Testovať sa môžete dať kedykoľvek a na ktoromkoľvek odbernom mieste. Odporúčame však občanom navštíviť odberné miesto v uvedenom čase, zabránime tým zhromažďovaniu sa veľkého počtu ľudí. Na testovanie si prineste so sebou občiansky preukaz a preukaz poistenca. Deti od 10 do 15 rokov sa preukazujú preukazom poistenca a prichádzajú v sprievode zákonného zástupcu.

Harmonogram testovania v obci na  COVID -19

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov na COVID – 19, ktoré sa bude konať v dňoch 30.10-1.11.2020 a 6.-8.11.2020 v čase od 8:00 – 20:00 hod.  hľadáme administratívnych pracovníkov (zapisovanie identifikačných údajov testovaných osôb pri vstupe). Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky na OcÚ 046/5465 015, 046/5465 153 alebo  mailom na podatelna@kamenec.sk (Ing. Iveta Rybárová). O postupe vykonania plošného testovania v našej obci Vás budeme priebežne informovať. Viac informácií ako aj metodiku vykonávania plošného testovania nájdete na https://www.somzodpovedny.sk/

Riaditeľka Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom oznamuje rodičom, že nástup detí  do MŠ je 2.9. 2020. Pri príchode do MŠ je nutné priniesť vyplnené tlačivá – Plnomocenstvo, Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa. Rodičia, ktorí nemajú možnosť si tlačivá vytlačiť, môžu si ich  prevziať v  MŠ v dňoch  26.8 t.j v stredu a 27.8. 2020 t.j. vo štvrtok od 13:00h do 14:30h, alebo na obecnom úrade počas úradných hodín.

Tlačivá na stiahnutie:

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

Plnomocenstvo 2020 2021

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom uznesením č. 122/2020 zo dňa 24.08.2020 v  súlade s § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v y h l a s u j e  na deň  24.09.2020 v Spoločenskom dome, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom výberové konanie na obsadenie funkcie:  hlavný kontrolór obce.

Výberové konanie – hlavný kontrolór obce

 

1 2 3 59

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com