OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

Testovanie v obci na COVID – 19 sa uskutoční v sobotu 20.03.2021 v čase od 7:30-19:30 hod. Odberové miesto bude zriadené v Spoločenskom dome, Na Pažite 479/5. Prestávky na dezinfekciu od 12:00 – 13:00 a od 17:00 – 18:00. Posledné odbery sa vykonávajú 15 min pred prestávkou (o 11.45 a 16:45) a pred ukončením testovania (o 19:15).

Policajný zbor v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňuje občanov, najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov. Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 tak, že každý obyvateľ sa sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných, či blízkych osôb vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

Ak sa nemôžete, alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania, ktoré bude prebiehať od 1. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021  s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta, o ktorého musíte telefonicky požiadať. Pre účely ochrany pred podvodníkmi, ktorí by mohli zneužiť situáciu počas sčítania, si pamätajte:

• ak potrebujete pomôcť pri elektronickom sčítaní, požiadajte o pomoc svojich príbuzných, známych, či osoby ktorým dôverujete, ponúkanú pomoc cudzích osôb ihneď odmietnite,

• ak chcete využiť asistované sčítanie, informujte sa vo svojej obci/meste na kontaktné miesta, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent alebo môžete telefonicky požiadať obec/ mesto o mobilného asistenta,

• mobilní asistenti, ktorí vám budú nápomocní pre účely sčítania, vám povinne musia predložiť preukaz vydaný obcou/mestom, • mobilní asistenti navštívia vašu domácnosť len vtedy, ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate (napr. z dôvodu imobility, choroby alebo z iného dôvodu),

• ak to bude možné, vopred si dohodnite aj presný čas príchodu mobilného asistenta, prípadne si zistite jeho meno a priezvisko, • buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc pri sčítaní priamo vo vašich príbytkoch,

• v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone. Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158

Leták_- Pozor na falošných sčítacích asistentov

V posledných rokoch klesá v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať s ohňom na otvorených plochách, pričom jeho likvidácia vôbec nie je jednoduchá. Niektorí ľudia si stále mylne myslia, že vypaľovanie trávy nie je nezákonné, že ide o čistenie plôch od suchých porastov. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby,  či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Na území Slovenskej republiky v roku 2020 vzniklo 9356 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 45 620 890 €.  V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet požiarov znížil o 202 prípadov (pokles o 10,2%), priame škody spôsobené požiarmi ale stúpli a to o 8 641 275 € (nárast o 23,4%). Pri požiaroch v roku 2020 bolo usmrtených 54 osôb a 210 sa zranilo. Najväčší podiel  malo vypaľovanie trávy a suchých porastov, ktorým bol  zapríčinený vznik 1387 požiarov. Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2020 evidujeme v tejto kategórii (prírodné prostredie) 5662 požiarov. Najväčší výskyt požiarov trávnatých porastov bol zaznamenaný v mesiaci apríl, a to 21,2 % z celkového počtu požiarov.

 V roku 2020 vzniklo na území okresu Prievidza 187 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške 679 5525,- €.  Pri týchto požiaroch boli usmrtené 4 osoby a 10 boli zranené. Štatisticky evidované sú 4 drobnejšie lesné požiare s priamymi škodami 4700 € a uchránenými hodnotami 100 €. Vypaľovanie trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 51 požiarov s priamymi škodami 7320 €.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na :

  • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
  • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

 V prípade   zistenia   porušenia  zákona   „O  ochrane  pred  požiarmi“  upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky   100 €  a v priestupkovom konaní až do výšky  331 €.

Plagát – Lesy 2021

Plagát  – OPATRENIA NA OCHRANU LESOV PRED POŽIARMI

Plagát  – Čo robiť aby nevznikol požiar

Plagát – Ako nepodpáliť les

Testovanie v obci na COVID – 19 sa pre všetkých záujemcov uskutoční v sobotu 13.03.2021 v čase od 7:30-19:30 hod. Odberové miesto bude zriadené iba v Spoločenskom dome, Na Pažite 479/5. Prestávky na dezinfekciu od 12:00 – 13:00 a od 17:00 – 18:00. Posledné odbery sa vykonávajú 15 min pred prestávkou (o 11.45 a 16:45) a pred ukončením testovania (o 19:15).
SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE