OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 14.12.2018 (piatok) o 16.00 hod. do Spoločenského domu, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom, 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré Vás týmto pozýva.

Pozvánka – 14.12.2018

V centre obce nám pribudli nové preliezky, ktoré boli realizované z dotácie z Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 vo výške 9.500€ a so spolufinancovaním obce vo výške 2.976€. Všetkým deťom prajeme príjemnú zábavu na nových preliezkach.

V dňoch 5.12. a 6.12. navštívili Mikuláš a čert deti v materskej škole, základnej škole a taktiež našich občanov starších ako 80 rokov. Deti ako aj starší občania sa tejto milej návšteve veľmi potešili.

Dňa 4.12. 2018 sa v Spoločenskom dome konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom. Po zložení sľubu starostu obce Ing. Dušana Ďuriša, zložili sľub aj novozvolení poslanci: Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak. Starosta obce sa poďakoval poslancom, ktorí neboli zvolení, resp. sa vzdali poslaneckého mandátu, odovzdal im ďakovné listy a malú pozornosť. Starostovi obce ako aj poslancom obecného zastupiteľstva prajeme veľa pracovných úspechov v nadchádzajúcom volebnom období.

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com