OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

Okresný úrad Prievidza a Úrad verejného zdravotníctva SR zasielajú nasledovné informačné materiály ohľadom koronavírusu:

19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

Telefónna linka pre dôchodcov v našej obci

Opatrnenia ÚVZ SR

Opatrenie_statna_karantena_04042020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia.

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-1-aprila-dochaza-k-dalsim-upravam-v-uradnych-hodinach-pracovisk-mv-sr-dolezite-info-pre-obcanov-a-podnikatelov

UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27 03 2020

ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa (002)

karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

Zmena úradných hodín Okresný úrad Policajný zbor

rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Informácia – koronavírus

Koronavirus_biely_A5

Koronavirus_modry_A5

Letak_SD_cistych_ruk_2020

Koronavirus_odporucania

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií) ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

  • Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR
  • Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú)
  • Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh.

Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod.

Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené:

  • Potrebné ochranné pracovné prostriedky
  • Celodennú stravu (raňajky, obed, večera)

Z vyššie uvedeného sa obraciame na Vás s prosbou, či by ste mohli vo svojom meste/obci osloviť jednotlivcov, združenia, organizácie a pod. Prípadných záujemcov je potrebné zapísať do kontaktného formulára (viď príloha) a ten poslať mailom na ks.izs.tn@minv.sk .

Do kontaktného formulára je potrebné vypísať meno, priezvisko, vek, mesto/obec bydliska, mail, tel. kontakt dobrovoľníka. Ak by chcel pomôcť v nejakom konkrétnom zariadení, alebo len v nejakom kraji, alebo kdekoľvek – to treba konkretizovať v bode „KDE SOM OCHOTNÝ POMÔCŤ“. Do poznámky treba uviesť napr. ktoré dni môžem, ktoré nie a pod.

POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

V prílohe je aj aktuálny zoznam karanténnych centier a postupne sa budú otvárať aj nové.

Karantenne zariadenia

Kontaktny formular – dobrovolnictvo

Na základe vývoja situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, zasadol Krízový štáb obce Kamenec pod Vtáčnikom  dňa 31. 03. 2020 a  prijal nasledovné opatrenia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom:

  1. Vyučovanie v Základnej škole a Materskej škole v Kamenci pod Vtáčnikom sa prerušuje do odvolania.
  1. Naďalej trvá zákaz predaja tovaru a ponúkania služieb na miestnej tržnici. Ostatné prevádzky a zariadenia v obci sa budú riadiť usmerneniami hlavného hygienika z Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú pravidelne aktualizované v médiách a na internetovej stránke obce.

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com