OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

V našej obci sa rozmohli krádeže benzínu z odstavených osobných automobilov hlavne v nočných hodinách. Preto prosíme občanov, ktorí zaznamenajú pohyb podozrivých osôb v našej obci, prípadne uvidia páchateľa/páchateľov pri čine, alebo zistia, že boli okradnutí, aby volali na políciu na telefónne číslo 158.

Dňa 21. júna v Amfiteátri v centre obce prebehla ďalšia vydarená akcia. Pravidelne každý rok KapeLLka zostavená z našich mladých občanov, ktorá sa prezentuje v celom okrese, mimo územia okresu, ale aj štátu, organizuje Koncert za dobré vysvedčenie. Svojim, nielen domácim, priaznivcom chcú ukázať, čo je v nich. Na koncerte vystupujú aj ich hostia. Tento rok to boli: detská ľudová hudba Spod Rokoša, Wild People, Ján HIŤO Hurtík a stromáci, SuRuCuCu, RŠ Band, Virvar, Gemini a One Reason. V prestávkach bol koncert vyplnený vystúpeniami žiakov z našej MŠ a ZŠ v Piatich minútach slávy. Vystúpilo celkom 14 detí. Pre mnohých to bolo prvé vystúpenie na verejnosti pred svojimi susedmi, známymi, spolužiakmi. Za svoje vystúpenie boli obdarované od Obecného úradu tričkami so svojím vlastným portrétom a mnohými ďalšími drobnosťami od sponzorov. Patrí im vrúcna vďaka. Tá patrí aj všetkým spoločenským organizáciám a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do prípravy koncertu, ale i občerstvenia pre návštevníkov podujatia.

Autor fotografií: Ing. Dušan Ďuriš

{gallery}2014/Koncert_za_dobre_vysvedcenie_2014{/gallery}

Z histórie

Horný Kamenec bola obec predovšetkým v 18. storočí čisto slovenská. Všetky poddanské a želiarske rodiny sa v dobových súpisoch uvádzajú ako slovenské. Ani v Dolnom Kamenci sa situácia podstatne nelíšila.

Počet obyvateľov mal striedajúce tendencie rastu i úbytku. V roku 1828 na území Horného Kamenca bolo 42 domov s počtom obyvateľov 262, v roku 1842 to bolo už len 253 obyvateľov a v roku 1880 bolo už iba 30 domov, ale 339 obyvateľov. V roku 1900 stúpol počet obyvateľov na 404 osôb. Z tohto počtu bolo zárobkovo činných 183, z nich 100 osôb v obchode. Tu sa zrejme jedná o podomový obchod súvisiaci so zberom handier (nadväznosť na významnú historickú etapu výroby papiera v Dolnom Kamenci), 65 obyvateľov sa zaoberalo poľnohospodárstvom a 6 remeslami.

Demografické údaje z 19. storočia svedčia o pomerne ustálenom počte obyvateľov Dolného Kamenca. V roku 1828 mala obec 64 domov a 420 obyvateľov, v roku 1848 425 obyvateľov, v roku 1888 48 domov s počtom obyvateľov 402 a v roku 1900 to bolo 504 obyvateľov. Z toho bolo 241 živiteľov, z ktorých sa 151 živilo poľnohospodárstvom, 66 v obchode (podobne ako v Hornom Kamenci – zber handier). V obci bolo ešte 10 nádenníkov, 9 remeselníkov, boli to bežné remeslá vtedajšieho obdobia kováč, stolár, švec, mlynár, krčmár. Do celkového počtu ešte treba započítať štyroch sluhov.

 

Štatistické údaje o počte obyvateľov

Počet obyvateľov

 

k 31.12.2022

k 31.12.2021

k 31.12.2020

k 31.12.2019

k 31.12.2018

k 31.12.2017

1757

1737

1751

1753

1765

1767

k 31.12.2016 1771
k 31.12.2015 1769
k 31.12.2014 1777
k 31.12.2013 1786
k 31.12.2012 1799
k 31.12.2011 1820
k 31.12.2010 1827

 

Údaje o počte obyvateľov zistených sčítaním obyvateľstva v roku 2011

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania:    Rímsko-katolícka cirkev 1463
  Grécko-katolícka cirkev 2
  Evanjelická cirkev augsburského vyznania 14
  Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  3
  Kresťanské zbory 1
  Starokatolícka cirkev 1
  Iné 7
  Bez vyznania 171
  Nezistené 182

 

Počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania:    základné 270
  učňovské (bez maturity) 305
  stredné odborné bez maturity 243
  úplné stredné učňovské (s maturitou)   84
  úplné stredné odborné s maturitou 390
  úplné stredné všeobecné 66
  vyššie odborné 24
  vysokoškolské bakalárske 43
  vysokoškolské mag., inž., dokt. 152
  vysokoškolské doktorandské 3
  bez vzdelania 230
  nezistené 34

 

Počet obyvateľov podľa národnosti:     slovenská    1756
  maďarská 1
  česká 11
  moravská 2
  nezistená 74

 

Počet obyvateľov podľa ekonomickej aktivity:    pracujúci (okrem dôchodcov) 740
  pracujúci dôchodcovia 37
  osoby na materskej dovolenke 6
  osoby na rodičovskej dovolenke 37
  nezamestnaní 119
  študenti stredných škôl 86
  študenti vysokých škôl 42
  osoby v domácnosti 1
  dôchodcovia 469
  deti do 16 rokov (nar. po 20.5.1995)   235
  iná 8
  nezistená 64
  z toho ekonomicky aktívni 902

Postřelmov

postrelmov1 postrelmov3 postrelmov2jpeg

Postřelmov je trojtisícovou obcou Olomouckého kraja, okresu Šumperk. Nachádza sa v rovinatom teréne s nadmorskou výškou 284 m n.m.. V jeho katastri sa vlieva rieka Desná do rieky Moravy. Postřelmovskú rovinu z úrodných polí a lúk obklopuje prekrásny veniec zalesnených kopcov s pozadím najvyšších moravských hôr Jeseníkov. Prvá písomná zmienka o Postřelmove je z roku 1349. V obci je niekoľko pamiatkovo chránených objektov. Najvýznamnejšou z nich je hrobka Bukůvků z roku 1592. Cenná je aj skoro-baroková kaplnka sv. Prokopa pri ceste do Chromče z roku 1696. Postřelmov leží na trase medzi mestom Zábřeh a Šumperk. Má dobré železničné i cestné spojenie v smere Olomouc, Zábřeh, Šumperk, Jeseník. Táto veľmi výhodná dopravná komunikácia obohacuje tunajší obchodný aj verejný život. Obec má dobrú občiansku vybavenosť – zdravotné stredisko, základnú a materskú školu, penzión pre dôchodcov, bohatú sieť predajní a služieb, kultúrny dom a sokolovňu.

Bližšie informácie nájdete na stránke obce Postřelmov: http://postrelmov.zabrezsko.cz/

 

Dolní Bečva

dolni-becva1  becva2  Becva3jpg  becva4

Obec Dolní Bečva je umiestnená v malebnom prostredí Moravskosliezských Beskýd pod horou Radhošť. Rozkladá sa na hornom toku rieky Bečvy, je vzdialená 4 km na východ od Rožnova pod Radhoštěm. Prvá zmienka o vzniku Dolné Bečvy je podľa archívnych prameňov z roku 1597. Od roku 1610 sa stáva samostatnou obcou. Obcou prechádza štátna cesta I/35 Valašské Meziříčí – Rožnov p / R – Slovenská republika. Kataster obce je výškovo značne členitý. Na severnej hranici katastra leží vrchol Radhošť s nadmorskou výškou 1129 m n.m. Stred obce je položený v nadmorskej výške 427 m n.m.. Na pravom brehu Bečvy ležia tiež najvýznamnejšie vrchy Černá hora (902 m), Mešný, Kamenná (747m), Kyčera. Dolní Bečva je východiskom turistických ciest na Radhošť a Pustevny známej malebnými drevenými stavbami architekta Dušana Jurkoviča. Turistov priťahuje kaplnkou, súsoším vierozvestcov Cyrila a Metoda a aj sochou pohanského boha Radegasta. Rozlohou 2006 ha a počtom 1800 obyvateľov patrí medzi stredne veľké obce okresu Vsetín. Trvale obývaných domov je cca 650.

Bližšie informácie nájdete na stránke obce Dolní Bečva: http://www.dolnibecva.cz/

 

Neureichenau

neureichenau1  neureichenau3  Neureichenau4 

Neureichenau je obec v okrese Freyung-Grafenau v Bavorsku v Nemecku. Je to útulná rekreačná obec na úpätí hory Dreisessel (1312m n.m.), 20 km juhovýchodne od Freyung, 14 km východne od Waldkirchen, 40 km severovýchodne od Passau. Jej história sa tiahne do roku 1600. Obec Neureichenau leží v trojuholníku troch krajín (Nemecko, Rakúsko, Česká republika) a láka k atraktívnym výletom po známej rekreačnej oblasti. Zážitkom je návšteva národného parku „Bayertischer Wald“, návšteva múzea v prírode Finsterau (36 km), grafitová baňa „Steinwelten“ v Hauzenberg (20 km) a centrum ochrany prírody „Haus am Strom“ v Untergriesbach (25 km). Neureichenau sa stala rajom pre peších turistov a ponúka jedny z najkrajších ciest v Nemecku. Okrem pešej turistiky je tu možnosť vydať sa na túru na bicykli po cyklotrase vedúcej pozdĺž bývalej železničnej trati. Nielen v teplom ročnom období, ale dokonca aj v zime Neureichenau je rajom pre milovníkov prírody, je východiskovým bodom pre 80 km bežeckých trás, je tu lyžiarsky vlek, zimná sánkarska dráha a karling v „Knaus Campingpark Lackenhaeuser“, detský vlek, požičovňa lyží, či ponuka lyžiarských a snowboardových kurzov.

Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.neureichenau.de/

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE