OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

Sídlo posilňovne je v bývalých priestoroch materskej školy rozšírené o priestory miestnosti bývalej obecnej knižnice, ktorá bola presťahovaná na poschodie. Návštevníci si môžu zacvičiť v kardiozóne, silových stanovištiach s veľkým množstvom závaží a solídnym výberom jednoručných činiek a super strojoch.

Otváracie hodiny:

Po-Pi:  18:00-20:00
  So-Ne:  14:00-16:00
 

Vstupné:

1 vstup (časovo neobmedzený)  1,50 €
Permanentka na 1 mesiac  15 €

Súčasťou fitness centra je aj Fit bar, kde je možné zakúpiť si športové nápoje.

Kontakt:

Branislav LAUŠ: 0908 737 094

Ivan MINICH: 0907 591 672 

   

 

V našej obci sa rozmohli krádeže benzínu z odstavených osobných automobilov hlavne v nočných hodinách. Preto prosíme občanov, ktorí zaznamenajú pohyb podozrivých osôb v našej obci, prípadne uvidia páchateľa/páchateľov pri čine, alebo zistia, že boli okradnutí, aby volali na políciu na telefónne číslo 158.

Dňa 21. júna v Amfiteátri v centre obce prebehla ďalšia vydarená akcia. Pravidelne každý rok KapeLLka zostavená z našich mladých občanov, ktorá sa prezentuje v celom okrese, mimo územia okresu, ale aj štátu, organizuje Koncert za dobré vysvedčenie. Svojim, nielen domácim, priaznivcom chcú ukázať, čo je v nich. Na koncerte vystupujú aj ich hostia. Tento rok to boli: detská ľudová hudba Spod Rokoša, Wild People, Ján HIŤO Hurtík a stromáci, SuRuCuCu, RŠ Band, Virvar, Gemini a One Reason. V prestávkach bol koncert vyplnený vystúpeniami žiakov z našej MŠ a ZŠ v Piatich minútach slávy. Vystúpilo celkom 14 detí. Pre mnohých to bolo prvé vystúpenie na verejnosti pred svojimi susedmi, známymi, spolužiakmi. Za svoje vystúpenie boli obdarované od Obecného úradu tričkami so svojím vlastným portrétom a mnohými ďalšími drobnosťami od sponzorov. Patrí im vrúcna vďaka. Tá patrí aj všetkým spoločenským organizáciám a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do prípravy koncertu, ale i občerstvenia pre návštevníkov podujatia.

Autor fotografií: Ing. Dušan Ďuriš

{gallery}2014/Koncert_za_dobre_vysvedcenie_2014{/gallery}

Z histórie

Horný Kamenec bola obec predovšetkým v 18. storočí čisto slovenská. Všetky poddanské a želiarske rodiny sa v dobových súpisoch uvádzajú ako slovenské. Ani v Dolnom Kamenci sa situácia podstatne nelíšila.

Počet obyvateľov mal striedajúce tendencie rastu i úbytku. V roku 1828 na území Horného Kamenca bolo 42 domov s počtom obyvateľov 262, v roku 1842 to bolo už len 253 obyvateľov a v roku 1880 bolo už iba 30 domov, ale 339 obyvateľov. V roku 1900 stúpol počet obyvateľov na 404 osôb. Z tohto počtu bolo zárobkovo činných 183, z nich 100 osôb v obchode. Tu sa zrejme jedná o podomový obchod súvisiaci so zberom handier (nadväznosť na významnú historickú etapu výroby papiera v Dolnom Kamenci), 65 obyvateľov sa zaoberalo poľnohospodárstvom a 6 remeslami.

Demografické údaje z 19. storočia svedčia o pomerne ustálenom počte obyvateľov Dolného Kamenca. V roku 1828 mala obec 64 domov a 420 obyvateľov, v roku 1848 425 obyvateľov, v roku 1888 48 domov s počtom obyvateľov 402 a v roku 1900 to bolo 504 obyvateľov. Z toho bolo 241 živiteľov, z ktorých sa 151 živilo poľnohospodárstvom, 66 v obchode (podobne ako v Hornom Kamenci – zber handier). V obci bolo ešte 10 nádenníkov, 9 remeselníkov, boli to bežné remeslá vtedajšieho obdobia kováč, stolár, švec, mlynár, krčmár. Do celkového počtu ešte treba započítať štyroch sluhov.

 

Štatistické údaje o počte obyvateľov

Počet obyvateľov

 

k 31.12.2021

k 31.12.2020

k 31.12.2019

k 31.12.2018

k 31.12.2017

1737

1751

1753

1765

1767

k 31.12.2016 1771
k 31.12.2015 1769
k 31.12.2014 1777
k 31.12.2013 1786
k 31.12.2012 1799
k 31.12.2011 1820
k 31.12.2010 1827

 

Údaje o počte obyvateľov zistených sčítaním obyvateľstva v roku 2011

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania:    Rímsko-katolícka cirkev 1463
  Grécko-katolícka cirkev 2
  Evanjelická cirkev augsburského vyznania 14
  Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  3
  Kresťanské zbory 1
  Starokatolícka cirkev 1
  Iné 7
  Bez vyznania 171
  Nezistené 182

 

Počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania:    základné 270
  učňovské (bez maturity) 305
  stredné odborné bez maturity 243
  úplné stredné učňovské (s maturitou)   84
  úplné stredné odborné s maturitou 390
  úplné stredné všeobecné 66
  vyššie odborné 24
  vysokoškolské bakalárske 43
  vysokoškolské mag., inž., dokt. 152
  vysokoškolské doktorandské 3
  bez vzdelania 230
  nezistené 34

 

Počet obyvateľov podľa národnosti:     slovenská    1756
  maďarská 1
  česká 11
  moravská 2
  nezistená 74

 

Počet obyvateľov podľa ekonomickej aktivity:    pracujúci (okrem dôchodcov) 740
  pracujúci dôchodcovia 37
  osoby na materskej dovolenke 6
  osoby na rodičovskej dovolenke 37
  nezamestnaní 119
  študenti stredných škôl 86
  študenti vysokých škôl 42
  osoby v domácnosti 1
  dôchodcovia 469
  deti do 16 rokov (nar. po 20.5.1995)   235
  iná 8
  nezistená 64
  z toho ekonomicky aktívni 902
SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE