OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

Z histórie

Lyžiarsky nadšenec Jozef Rybár rozmýšľal nad tým, ako obec zviditeľniť v lyžiarskom športe a dopriať ľuďom vychutnávať krásu tohto športu. Za podpory vedenia TJ Tatran bol v roku 1978 zakúpený v Transporte Chrudim vlek a umiestnený v lokalite Pitvory v katastrálnom území Bystričany. Pri jeho budovaní bola odlesnená časť zjazdovky, buldozérom zrovnaný terén, odstránené pne, vykopaná ryha pre dva elektrické káble z amfiteátra v dĺžke 900 metrov. Priviezli sa unimobunky slúžiace na skladové účely aj poskytnutie prvej pomoci. Slávnostné otvorenie lyžiarskeho vleku sa uskutočnilo 4. februára 1979. V ten deň sa uskutočnila aj okresná liga mládeže. Hneď po uvedení vleku do prevádzky bol pod odborným vedením uskutočnený lyžiarsky kurz žiakov 1. až 5. ročníka.

V priaznivom zimnom počasí, pri dostatku snehu, sa uskutočňovali lyžiarske kurzy nielen pre domácich žiakov. Zúčastňovali sa ich školy z Bystričian, Zemianskych Kostolian, Diviak nad Nitricou a ďalšie.

Po čase sa o zariadenie začal zaujímať Viliam Jánoška. So svojou partiou sa postaral o dvojnásobné predĺženie zjazdovky, výmeny technického zariadenia a vybudovanie čajovne. Na výročnej schôdzi TJ Tatran konanej 1. marca 2008 sa stal predsedom lyžiarskeho oddielu Viktor Kiripolský. S novými členmi výboru lyžiarskeho oddielu prevzal starostlivosť o vlek.

V súčasnosti má lyžiarsky oddiel 20 stálych členov, ktorí sa podľa svojich možností zapájajú do chodu.

Vzhľadom na nevhodné klimatické podmienky, lyžiarsky vlek počas posledných zimných sezón nebol vôbec spustený. Ale aj napriek zlej finančnej situácií je potrebné platiť urbariátu Bystričany a kosenie celej plochy vleku a za elektriku. Pravidelne sa v priebehu roka členovia zúčastňujú brigád na odstránenie prípadných technických porúch, zhadzovanie kotví, odstraňovanie pokosenej trávy z trate.

V lete 2011 bol lyžiarsky oddiel osovený skupinkou nadšencov horského bicyklovania. Tí si vytvorili vlastnú trať s prekážkami v ľavej časti vleku. Postupne chcú s úpravami pokračovať a naplno využívať nielen trať, ale i zariadenie vleku.

Lyžiarsky vlek

Lyžiarsky vlek sa nachádza neďaleko obce (cca 3 km), stupeň obtiažnosti 1, vhodný pre začiatočníkov, dĺžka 700 m.

 

Vedúcim lyžiarskeho vleku je Viktor KIRIPOLSKÝ.

Telefón: 0905 692 917

Hlavným kontrolórom obce Kamenec pod Vtáčnikom je Jozefína PAULÍČKOVÁ.

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021

pdf Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2021-2023

pdfSpráva hlavného kontrolóra za I. polrok 2020

pdfStanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019

pdfPlán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

pdfSpráva hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019

pdfStanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020

pdfSpráva kontrolnej činnosti obce za I. polrok 2019

pdfPlán kontrolnej činnosti  na II.polrok 2019

pdfSpráva kontrolnej činnosti obce za II. polrok 2018

pdfStanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019

pdfPlán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

pdfSpráva kontrolnej činnosti za I. polrok 2018

pdfStanovisko  k  Záverečnému účtu za rok 2017

pdfPlán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018

pdfSpráva kontrolnej činnosti za II.polrok 2017

pdfStanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020

pdfPlán kontrolnej činnosti  na I.polrok 2018

pdfSpráva kontrolnej činnosti za I. polrok 2017

pdfStanovisko k záverečnému účtu za rok 2016

pdfPlán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

pdfPlán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

pdfSpráva kontrolnej činnosti za II. polrok 2016


pdfPlán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

pdfSpráva kontrolnej činnosti za I. polrok 2016

pdfSpráva kontrolnej činnosti za 2. polrok 2015

pdfStanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2015

pdfPlán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016


pdfStanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018

pdfSpráva kontrolnej činnosti za 1. polrok 2015

pdfPlán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

pdfStanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2014

pdfPlán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015


pdfSpráva kontrolnej činnosti za II. polrok 2014

pdfStanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017

pdfVýberové konanie – Hlavný kontrolór obce  ukončené 6.10.2014

pdfPlán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014


pdfStanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2013

pdfSpráva o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE