OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že dňa 12.10.2017 (štvrtok) v čase od 8.30 – 13.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny bude na uliciach – Bystričianska cesta, Fialková, Konvalinková, Kvetová, Na Kopaničky, Na Papiereň, Púpavová – vybrané domácnosti viď príloha.

Príloha – Zoznam ulíc a orientačných čísiel domu s obmedzenou distribúciou elektriny

         Medový deň v Kamenci

Celé kultúrne leto v Kamenci pod Vtáčnikom, ktoré začalo Kamenčianskym majálesom, zalievalo slnko svojimi lúčmi.

Záverečná akcia v kultúrnom lete pod názvom Medový deň zase veľmi zalievalo nebo svojimi kvapkami života.

Takže celá akcia  16. septembra 2017 sa konala v spoločenskom dome, pričom všetci organizátori sme tŕpli ako to dopadne, keďže naša sála v spoločenskom dome nie je až taká veľká.  Prišlo veľmi veľa návštevníkov,  veď život včielky a následne výsledky jej usilovnej práce pozná hádam každý.

Sála sa zaplnila a vytvoril sa priestor pre prváčikov z našej základnej školy. Po ich  vystúpení im starosta obce pán Ing. Dušan Ďuriš odovzdal  sladkosti.  Predseda Slovenského zväzu včelárov pán Peter Balák medových medvedíkov, ktoré daroval pán Viliam Hudec, bývalý dôverník včelárov v Kamenci pod Vtáčnikom, ktorý ako jediný je držiteľom medu, ktorý ma certifikát.

Náučnú akciu otvoril pán Balák, ktorý stručne všetkým včelárom i nevčelárom vysvetlil ako vzniklo včelárstvo na našom území, kto bol jeho zakladateľom a prečo je veľavýznamné na túto tému stále hovoriť a nahovárať ďalších občanov aby sa stali včelármi.

Z iného  súdka načal pán Dušan Ďuriš, starosta obce, ktorý vyzdvihol, že  je rád veľkej účasti.   Vyzval prítomných, ktorí nie sú kamenčania, aby zdvihli ruku, čím zistil koľko prítomných je z iných dedín. Bolo  ich viac než polovica, čo ho veľmi  potešilo a ešte viac ho potešilo, že táto akcia pod záštitou Slovenského zväzu včelárov  v Prievidzi sa u nás koná už po štvrtýkrát. Priznal sa, že veľmi rád na túto akciu prispel finančne, nakoľko aj on sám si uvedomuje ako je včielka v živote človeka dôležitá. Všetkým prítomným poprial nech sa v našej obci cítia dobre.  Zároveň sa ospravedlnil za malú sálu, pre taký veľký počet účastníkov, ale akcia sa mala konať v Amfiteátri v centre obce, kde sa už tento rok konalo 8 kultúrnych akcií a vždy bolo slnečno,  iba pri tejto  jednej nám počasie neprialo.

Príhovory predstaviteľov doplnila včelárska hymna a potom už prebiehal program podľa plánu. Jednotlivé body programu sprevádzali hudobné vstupy.

V prvej téme sa predseda SZV venoval prostrediu pre včely. Vo svojej prednáške opomenul, že naše zmeny v klimatickej oblasti začínajú včielkam nepriať, je veľa sucha, tráva sa kosí priemyselne,  je veľa okrasných záhradiek namiesto ovocných, málo rozkvitnutých stromov a ešte do toho  aj choroby včiel. Druhá téma bola pre nevčelárov zaujímavejšia viac, lebo pán Balák hovoril o živote v úli. Čo všetko musí včelička za svoj krátky život stihnúť. Podrobne opísal jej život od vajíčka až po skon. Pripomenul že včeličky sa preto tak málo dní dožívajú, lebo sa zrobia. A keď sa teda niekomu povie, že je usilovný ako včelička, tak nech si to aj vysoko váži, lebo to je pre neho veľké vyznamenanie. No a takých usilovných včelárov ako sú ich včeličky, pán Balák našiel aj vo svojich radoch. Požiadal obecných včelárskych dôverníkov, aby navrhli najšikovnejších včelárov, ktorým potom na tejto akcii odovzdal bronzové včeličky s ďakovným listom. Boli to títo šikovní včelári: pán Bobok a Adamík z Kamenca pod Vtáčnikom, pán Barnák z Čerenian a pán Beláň z Dolných Vesteníc. K vyznamenaným sa prihovoril aj pán starosta a zablahoželal im  k odmene.

A aby náučná akcia o včelárstve bola aj trochu zábavná, pán Balák vymyslel vedomostnú súťaž pre včelárov. Všetci prítomní múdrym včelárom pilne tlieskali. V závere programu prebehla Súťaž o najlepší med. Desať včelárov dalo do súťaže svoje medy a koštovaním na tortovej oblátke, ľudia rozhodli ktorý med bol najlepší. Najviac im chutil med pani Priehodovej z Nedožier, ako druhý im chutil od Kamenčana pána Antona Pisára a ako tretí tiež od Kamenčana Viliama Hudeca. Všetci medári sa zhodli že medy ponechajú organizátorom, teda spoločenským organizáciám z obce, ktoré sa podieľali na vynikajúcom občerstvení, ktoré si prítomní mohli kúpiť za pár drobných.

Súčasťou akcie boli aj sprievodné akcie. Veľkou atrakciou bol sklenený úľ, ktorý sme obdivovali hlavne my nevčelári. Pán Hank ukazoval včelárske pomôcky, pani Balaková ponúkala včelie produkty, pán Káčer odlieval z vosku, pani Janovičová ponúkala koktaily s vôňou medu a pani Adamiková by svojimi ukážkami čo všetko potrebuje včielka zaplnila celú sálu. Nám všetkým sa zdá, že ona je dvojnohá chodiaca včielka pre svoju neúnavnú činnosť. Prichystala prítomným malé sáčky s medonosnými semiačkami, aby si ich ľudia zasadili vo svojich záhradkách, a tak vytvorili priestor pre včeličky. Ukázala im na aké krásne kvetiny sadne včielka a donesie peľ, urobila prekrásnu výstavu z kvetín zo svojej záhrady a podávala aj koštovku zo sirupov, ktoré varí z plodov ktoré navštívili včielky. Jednoducho je to včielka bez krídel.

Čo napísať na záver?

Je potrebné poďakovať sa všetkým organizátorom, prítomným, ale hlavne pánovi starostovi za umožnenie uskutočniť túto akciu v Kamenci a ešte ju aj finančne podporiť.

Autor článku: Eva Fábryová

Autor fotografií: Ing. Andrea Obertová

MUDr. Gogová z ambulancie v  ENO Zemianske Kostoľany oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 28.08.2017 do 02.09.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Marcinka v obvodnej ambulancii v Zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch.

1 2 3 55
OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1.810

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com