OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

Dňa 5.12.2019 navštívil starosta obce spolu s Mikulášom a čertom všetkých občanov, starších ako 80 rokov. Odovzdal im balíček a zaprial krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku. Mikuláš navštívil aj deti z materskej školy a žiakov zo základnej školy. Obdaroval ich sladkosťami, deti ho odmenili peknými básničkami a pesničkami.

Dňa 22.11.2019 prijal starosta obce v Spoločenskom dome jubilantov, ktorí v roku 2019 oslávili svoje okrúhle narodeniny. Po vystúpení detí z Materskej školy a žiakov Základnej školy sa starosta obce prihovoril jubilantom a poprial im hlavne veľa zdravia a veľa spokojných chvíľ prežitých v kruhu svojich najbližších. Pre jubilantov bol pripravený zápis do pamätnej knihy, dostali pozornosť od obce a posedieť si mohli pri občerstvení a hudbe. Oslávencom ešte raz prajeme všetko len to najlepšie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 12.12.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. do Spoločenského domu, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom, 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré Vás týmto pozýva.

Pozvánka – 12.12.2019

V súlade s Harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky určuje Obec Kamenec pod Vtáčnikom elektronickú adresu podatelna@kamenec.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Obec Kamenec pod Vtáčnikom má zriadené dve okrskové volebné komisie: OkVK 1 – Kultúrny dom, Hornokamenčianska  36/7, Kamenec pod Vtáčnikom. OkVK  2 – Spoločenský dom, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom.

Základná škola a Materská škola v Kamenci pod Vtáčnikom v spolupráci s Obcou Kamenec pod Vtáčnikom Vás srdečne pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať dňa 14.12.2019 (sobota) od 10:00 hod. do cca 16:00 hod., v amfiteátri v centre obce. Tešiť sa môžete na kapustnicu, punč, sladké a slané dobroty, vianočné pesničky a iné. Kúpou výrobkov, v označených stánkoch, podporíte našu Základnú a Materskú školu. V prípade záujmu predávať svoje vlastné výrobky sa môžete prihlásiť na Obecnom úrade, t.č. 046/5465 015 alebo na podatelna@kamenec.sk (Iveta Rybárová) najneskôr do 12.12.2019. Príďte podporiť žiakov zo Základnej školy a deti z Materskej školy, tešíme sa na vás.

1 2 3 89

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com