OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

petras

Verejná vyhláška – Juraj Šimo

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 4.12.2018

Návrh rozpočtu obce 2019-2021

Verejná vyhláška – Martin Urbanovský

Návrh VZN č. 4-2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  I. polrok 2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa – výzva pre obce k registrácií ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza – domáce zabíjačky

Zámer obce

Oznam k dotáciám pre malých užívateľov

Oznámenia o uložení zásielky

 

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, 04.12.2018:

Pozvánka – 04.12.2018

Prezenčná listina – 04.12.2018

Zápisnica a uznesenia – 4.12.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 25.10.2018 :

Pozvánka – 25.10.2018

Prezenčná listina – 25.10.2018 

Zápisnica a uznesenia – 25.10.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 20.09.2018 :

Pozvánka – 20.09.2018

Prezenčná listina – 20.09.2018

Zápisnica a uznesenia – 20.09.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 23.08.2018 :

Pozvánka – 23.08.2018

Prezenčná listina – 23.08.2018

Zápisnica a uznesenia – 23.8.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 13.08.2018 :

Pozvánka – 13.08.2018

Prezenčná listina – 13.08.2018

Zápisnica a uznesenia – 13.8.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 06.07.2018 :

Pozvánka – 06.07.2018

Prezenčná listina – 06.07.2018

Zápisnica a uznesenia – 06.07.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 21.06.2018 :

Pozvánka – 21.06.2018

Prezenčná listina – 21.06.2018

Zápisnica a uznesenia – 21.6.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 16.04.2018 :

Pozvánka – 16.04.2018

Prezenčná listina -16.04.2018

Zápisnica a uznesenia – 16.04.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, 14.03.2018 :

Pozvánka – 14.03.2018

Prezenčná listina – 14.03.2018

Zápisnica a uznesenia -14.03.2018

 

Našej obci bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti kriminality. Rozšírili sme kamerový systém v obci. V súčasnosti monitorujeme verejné priestranstvá s počtom 23 kamier.

Názov projektu:           „STOP VANDALIZMU“ – 2. ETAPA

Celkové náklady:         22.724,70 €

Dotácia:                          15 000,-   €

 

 „Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Výsledky hlasovania Kamenec pod Vtáčnikom okrsok č. 1 – Kultúrny dom

Výsledky hlasovania Kamenec pod Vtáčnikom okrsok č. 2 – Spoločenský dom

Výsledky volebného obvodu č. 7 Prievidza

Výsledky volieb – TSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov VO7

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu TSK

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Informácia pre voliča

1 2 3 9

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com