OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

petras

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Podpora rozvoja športu na rok 2018

  • podprogram č. 2 výstavba detských ihrísk

Projekt:  č. 4756

Miesto realizácie projektu: CKN p. č. 394/1, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom

Názov projektu: Výstavba detského ihriska v obci Kamenec pod Vtáčnikom

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Kamenec pod Vtáčnikom

sídlo: Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovenská republika

konajúci: Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce IČO: 00138167  DIČ: 2021201677

Dátum skončenia realizácie projektu : do 15.12.2018

Riadiaci orgán :    Úrad vlády

Námestie slobody 1

813 70  Bratislava 1

IČO: 00 151 513

Výška poskytnutého príspevku : 9 500,- EUR (slovom deväťtisícpäťstoeur)

Celkové náklady: 12 476,25 €

 

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

z kapitoly Ministerstva vnútra SR

 

 

Miesto realizácie projektu: Kamenec pod Vtáčnikom

Výzva: č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017

Názov projektu: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kamenci pod Vtáčnikom

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Kamenec pod Vtáčnikom

sídlo: Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovenská republika

konajúci: Ing. Dušan Ďuriš, starostka obce IČO: 00138167  DIČ: 2021201677

Dátum začatia realizácie projektu : 09/2018

Dátum skončenia realizácie projektu : 12/2018

Riadiaci orgán : Ministerstvo vnútra SR

sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava  IČO: 00151866

Výška poskytnutého príspevku : 30 000,- EUR (slovom tridsaťtisíc eur), čo predstavuje 95,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu

1 2 3 10

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com