OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala v roku 2021 zmena na dani z  nehnuteľností z dôvodu kúpy, predaja, dedenia, darovania alebo iného spôsobu nadobudnutia, že sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa do 31. 1. 2022 na Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom, v kancelárii pani Soni Kožákovej, t.č. 046/5465 016. 

Daň za psa podávajú všetci občania, ktorí si v roku 2021  zaobstarali psa, alebo im pes v priebehu roka uhynul. 

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí majú nárok na úľavu alebo odpustenie poplatku za odpady, aby potrebné potvrdenia podľa VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložili na obecnom úrade do 30.4.2022.

Príloha:

VZN 5-2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 6-2021 o dani z nehnuteľností

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE