OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

V posledných rokoch klesá v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať s ohňom na otvorených plochách, pričom jeho likvidácia vôbec nie je jednoduchá. Niektorí ľudia si stále mylne myslia, že vypaľovanie trávy nie je nezákonné, že ide o čistenie plôch od suchých porastov. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby,  či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Na území Slovenskej republiky v roku 2020 vzniklo 9356 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 45 620 890 €.  V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet požiarov znížil o 202 prípadov (pokles o 10,2%), priame škody spôsobené požiarmi ale stúpli a to o 8 641 275 € (nárast o 23,4%). Pri požiaroch v roku 2020 bolo usmrtených 54 osôb a 210 sa zranilo. Najväčší podiel  malo vypaľovanie trávy a suchých porastov, ktorým bol  zapríčinený vznik 1387 požiarov. Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2020 evidujeme v tejto kategórii (prírodné prostredie) 5662 požiarov. Najväčší výskyt požiarov trávnatých porastov bol zaznamenaný v mesiaci apríl, a to 21,2 % z celkového počtu požiarov.

 V roku 2020 vzniklo na území okresu Prievidza 187 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške 679 5525,- €.  Pri týchto požiaroch boli usmrtené 4 osoby a 10 boli zranené. Štatisticky evidované sú 4 drobnejšie lesné požiare s priamymi škodami 4700 € a uchránenými hodnotami 100 €. Vypaľovanie trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 51 požiarov s priamymi škodami 7320 €.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na :

  • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
  • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

 V prípade   zistenia   porušenia  zákona   „O  ochrane  pred  požiarmi“  upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky   100 €  a v priestupkovom konaní až do výšky  331 €.

Plagát – Lesy 2021

Plagát  – OPATRENIA NA OCHRANU LESOV PRED POŽIARMI

Plagát  – Čo robiť aby nevznikol požiar

Plagát – Ako nepodpáliť les

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE