OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

 

Názov projektu:               Wifi pre Teba

ITMS2014+:                      311071AIX4

Operačný program:        Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:                    7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ:               7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ:                        Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Miesto realizácie:            Obec Kamenec pod Vtáčnikom

 

Výška nenávratného finančného príspevku:    14 250 €

Stav projektu:                  zrealizovaný a ukončený

Realizácia projektu spočívala vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytlo bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Umiestnenie externých prístupových bodov: obecný úrad, futbalové ihrisko, detské ihrisko pri futbalovom štadióne, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko pri bytovkách, kultúrny dom, oddychová zóna, námestie – tržnica, amfiteáter, spoločenský dom.

 

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE