OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

 

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AIX4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Miesto realizácie: Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

  1. Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.67426, 18.55083)
  2. Bod 2 Futbalové ihrisko- Externý AP (48.67422, 18.55544)
  3. Bod 3 Detské ihrisko-Externý AP (48.675, 18.55395)
  4. Bod 4 Multifunkčné ihrisko pri ZŠ-Externý AP (48.67312, 18.55484)
  5. Bod 5 Detské ihrisko pri bytovkách-Externý AP (48.6656, 18.55179)
  6. Bod 6 Kultúrny dom-Externý AP (48.67671, 18.55547)
  7. Bod 7 Oddychová zóna, aut.zastávka-Externý AP (48.6778, 18.55645)
  8. Bod 8 Námestie, tržnica- Externý AP (48.67209, 18.54728)
  9. Bod 9 Amfiteáter-Externý AP (48.6716, 18.54672)
  10. Bod 10 Spoločenský dom- Externý AP (48.67298, 18.54453)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k  budovaniu  bezplatnej  wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 17.12.2020.

 

Informácie  o  Operačnom  programe  Integrovaná  infraštruktúra  2014 – 2020  nájdete

na: www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

 

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE