OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom uznesením č. 122/2020 zo dňa 24.08.2020 v  súlade s § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v y h l a s u j e  na deň  24.09.2020 v Spoločenskom dome, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom výberové konanie na obsadenie funkcie:  hlavný kontrolór obce.

Výberové konanie – hlavný kontrolór obce

 

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com