OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Európska a aj Slovenská legislatíva v oblasti odpadov sa neustále sprísňuje, poplatky za skladovanie odpadov a pokuty za nedodržanie predpisov sa výrazne zvyšujú.

Nedávne legislatívne zmeny, ekonomický vývoj v oblasti nakladania s odpadom a nariadenia Európskej komisie,   prinášajú   ďalšie  zvyšovanie nákladov na odpadové hospodárstvo a predovšetkým záväzok, že do roku 2020 vytriedime minimálne 50 % odpadov.

Naša obec získala dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR z výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na podporu projektu: Kompostéry pre obec Kamenec pod Vtáčnikom.

Našou jedinou možnosťou ako zachovať poplatky za zvoz a likvidáciu odpadu na súčasnej výške  je produkovať menej odpadov a dôslednejšie ho  triediť.

Kompostéry budeme odovzdávať  dňa 04.07. 2019, t. j. vo štvrtok v zbernom dvore –  ulica Na Pažite, od 09:00 hod. do 12:00 hod. a v popoludňajších hodinách od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Kompostéry budú poskytnuté zdarma domácnostiam žijúcich v rodinných domoch.

Ďalšie možnosti prevzatia kompostérov Vám budú vopred oznámené prostredníctvom rozhlasu a internetovej stránky obce.

Protokol SAŽP

Viacčlenná rodina

Jednočlenná rodina

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com