OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu:                                            Kompostéry pre obec Kamenec pod Vtáčnikom

ITMS2014+:                                                    310011L286

Miesto realizácie projektu :                          Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Kód Výzvy :                                                    OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program:                                       Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:                          Kohézny fond

Prioritná os:                                                   Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej    infraštruktúry

Hlavné aktivity projektu:                              Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Konkrétny cieľ:                                             Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním                   na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Výška nenávratného finančného príspevku:                      80 104,95 €

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE