OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

FOTOGALÉRIA 2023

FOTOGALÉRIA 2022

FOTOGALÉRIA 2021

FOTOGALÉRIA 2020

FOTOGALÉRIA 2019

FOTOGALÉRIA 2018

FOTOGALÉRIA 2017

Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom (ďalej len “obecný úrad”) informuje občanov v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), že ich osobné údaje spracúva za účelom organizovania spoločenských podujatí, pričom právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem obecného úradu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre organizovanie spoločenských podujatí; počas nich môže byť vyhotovená fotodokumentácia zachytávajúca zúčastnené osoby, pričom fotografie môžu byť zverejnené na web stránkach obce. Fotografovanie účastníkov podujatia je dobrovoľné.

    Osobné údaje môžu byť výnimočne sprístupnené alebo poskytnuté oprávneným subjektom podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a tiež v prípadoch zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

    Zúčastnené osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov, v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania, namietať voči spracúvaniu osobných údajov, na výmaz osobných údajov vrátane fotografií a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE