OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Obec Kamenec pod Vtáčnikom v súčasnosti obstaráva aktualizáciu Územného plánu obce Kamenec pod Vtáčnikom formou zmien a doplnkov č. 1, v súlade sa zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon) a vyhláškou č. 55/2001 Z.z. v platnom znení, o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, v hraniciach celého administratívno-správneho územia obce, t. j. katastrálneho územia Kamenec pod Vtáčnikom.

Vyzývame verejnosť, právnické a fyzické osoby v prípade požiadaviek na uplatnenie zmien a doplnkov platného Územného plánu obce Kamenec pod Vtáčnikom, aby žiadosti – požiadavky doručili písomnou formou, poštou alebo osobne na obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom najneskôr v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia toho oznamu, t. j. do 23. mája 2016. Na obecný úrad sa môžu doručiť žiadosti v pracovných dňoch v pondelok, v stredu a vo štvrtok v čase od 8:00 do 16.00 hod.

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE