OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Vážení občania, pozývame Vás na verejné prerokovanie investičného zámeru: Aglomerácia Nováky: Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany – kanalizácia a ČOV. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. v rámci plnenia Smernice Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd pre aglomerácie s počtom ekvivalentných obyvateľov medzi 2 000 EO a 10 000 EO do roku 2015 bude tento zámer realizovať. Verejné prerokovanie za účasti vedenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa uskutoční dňa 20. októbra 2014 o 18.00 hod. v Spoločenskom dome, ul. Na Pažite. Všetci ste srdečne vítaní.

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE