OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Z histórie

Horný Kamenec bola obec predovšetkým v 18. storočí čisto slovenská. Všetky poddanské a želiarske rodiny sa v dobových súpisoch uvádzajú ako slovenské. Ani v Dolnom Kamenci sa situácia podstatne nelíšila.

Počet obyvateľov mal striedajúce tendencie rastu i úbytku. V roku 1828 na území Horného Kamenca bolo 42 domov s počtom obyvateľov 262, v roku 1842 to bolo už len 253 obyvateľov a v roku 1880 bolo už iba 30 domov, ale 339 obyvateľov. V roku 1900 stúpol počet obyvateľov na 404 osôb. Z tohto počtu bolo zárobkovo činných 183, z nich 100 osôb v obchode. Tu sa zrejme jedná o podomový obchod súvisiaci so zberom handier (nadväznosť na významnú historickú etapu výroby papiera v Dolnom Kamenci), 65 obyvateľov sa zaoberalo poľnohospodárstvom a 6 remeslami.

Demografické údaje z 19. storočia svedčia o pomerne ustálenom počte obyvateľov Dolného Kamenca. V roku 1828 mala obec 64 domov a 420 obyvateľov, v roku 1848 425 obyvateľov, v roku 1888 48 domov s počtom obyvateľov 402 a v roku 1900 to bolo 504 obyvateľov. Z toho bolo 241 živiteľov, z ktorých sa 151 živilo poľnohospodárstvom, 66 v obchode (podobne ako v Hornom Kamenci – zber handier). V obci bolo ešte 10 nádenníkov, 9 remeselníkov, boli to bežné remeslá vtedajšieho obdobia kováč, stolár, švec, mlynár, krčmár. Do celkového počtu ešte treba započítať štyroch sluhov.

 

Štatistické údaje o počte obyvateľov

Počet obyvateľov

 

k 31.12.2022

k 31.12.2021

k 31.12.2020

k 31.12.2019

k 31.12.2018

k 31.12.2017

1757

1737

1751

1753

1765

1767

k 31.12.2016 1771
k 31.12.2015 1769
k 31.12.2014 1777
k 31.12.2013 1786
k 31.12.2012 1799
k 31.12.2011 1820
k 31.12.2010 1827

 

Údaje o počte obyvateľov zistených sčítaním obyvateľstva v roku 2011

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania:    Rímsko-katolícka cirkev 1463
  Grécko-katolícka cirkev 2
  Evanjelická cirkev augsburského vyznania 14
  Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  3
  Kresťanské zbory 1
  Starokatolícka cirkev 1
  Iné 7
  Bez vyznania 171
  Nezistené 182

 

Počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania:    základné 270
  učňovské (bez maturity) 305
  stredné odborné bez maturity 243
  úplné stredné učňovské (s maturitou)   84
  úplné stredné odborné s maturitou 390
  úplné stredné všeobecné 66
  vyššie odborné 24
  vysokoškolské bakalárske 43
  vysokoškolské mag., inž., dokt. 152
  vysokoškolské doktorandské 3
  bez vzdelania 230
  nezistené 34

 

Počet obyvateľov podľa národnosti:     slovenská    1756
  maďarská 1
  česká 11
  moravská 2
  nezistená 74

 

Počet obyvateľov podľa ekonomickej aktivity:    pracujúci (okrem dôchodcov) 740
  pracujúci dôchodcovia 37
  osoby na materskej dovolenke 6
  osoby na rodičovskej dovolenke 37
  nezamestnaní 119
  študenti stredných škôl 86
  študenti vysokých škôl 42
  osoby v domácnosti 1
  dôchodcovia 469
  deti do 16 rokov (nar. po 20.5.1995)   235
  iná 8
  nezistená 64
  z toho ekonomicky aktívni 902
OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE