OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Hlavným kontrolórom obce Kamenec pod Vtáčnikom je Jozefína PAULÍČKOVÁ.

Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2022

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2023-2025

Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2021

Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce  na rok 2022

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021

 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2021-2023

Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020

Správa kontrolnej činnosti obce za I. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti  na II.polrok 2019

Správa kontrolnej činnosti obce za II. polrok 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2018

Stanovisko  k  Záverečnému účtu za rok 2017

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018

Správa kontrolnej činnosti za II.polrok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020

Plán kontrolnej činnosti  na I.polrok 2018

Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2017

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Správa kontrolnej činnosti za II. polrok 2016


Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Správa kontrolnej činnosti za I. polrok 2016

Správa kontrolnej činnosti za 2. polrok 2015

Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2015

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016


Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018

Správa kontrolnej činnosti za 1. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2014

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015


Správa kontrolnej činnosti za II. polrok 2014

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017

Výberové konanie – Hlavný kontrolór obce  ukončené 6.10.2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014


Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2013

Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE