OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Evidencia obyvateľov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu.docx

Návrh na zrušenie trvalého pobytu.odt

Návrh na zrušenie prechodného pobytu.docx

Návrh na zrušenie prechodného pobytu.odt

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti k prihláseniu na pobyt


Miestne komunikácie a cestné hospodárstvo

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie


Stavebný úrad

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.docx

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.odt

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.docx

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.odt

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.docx

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.odt

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Vyhlásenie-kvalifikovanej-osoby

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.docx

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.odt

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.docx

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.odt

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.docx

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.odt

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.docx

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.odt

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.docx

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.odt

Žiadosť o stavebné povolenie.docx

Žiadosť o stavebné povolenie.odt

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby resp. jej časti.docx

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby resp. jej časti.odt

 


Ostatné

Žiadosť o pridelenie bytu

Splnomocnenie.docx

Splnomocnenie.odt

Žiadosť o výrub drevín.docx

Žiadosť o výrub drevín.odt

Oznamovacia povinnosť – organizovanie verejných športových podujatí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE