OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Evidencia občanov

docNávrh na zrušenie prechodného pobytu

docNávrh na zrušenie trvalého pobytu

docSúhlas vlastníka nehnuteľnosti


Miestne komunikácie a cestné hospodárstvo

docŽiadosť o povolenie na zvláštne užívanie

docŽiadosť o povolenie umiestnenia reklamnej tabule pri miestnej komunikácii

docŽiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení na miestnej komunikácii

docŽiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

docŽiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

docŽiadosť o vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie

docŽiadosť o vydanie povolenia výnimky z ochranného pásma miestnej komunikácie


Stavebný úrad

docOhlásenie drobnej stavby

docŽiadosť o stavebné povolenie

docVyhlásenie kvalifikovanej osoby

docOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

docNávrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

docNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

docNávrh na vydanie územného rozhodnutia

docŽiadosť o dodatočné stavebné povolenie

docŽiadosť o povolenie odstránenia stavby

docŽiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

docŽiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

docŽiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

docŽiadosť o zmenu účelu užívania stavby resp. jej časti


Ostatné

docSplnomocnenie

docVýrub drevín

docInformačný list žiadateľa o nájomý byt

docŽiadosť o pridelenie bytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1.810

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com