OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

1. Komisia finančná (KF):

predseda komisie: PhDr. Michaela PILCH VLKOVÁ

členovia komisie: Eduard Nechala, Dana Borková

 


2. Komisia výstavby a verejných prác (KVaVP):

predseda komisie: Ing. arch. Sláva DADOVÁ

členovia komisie: Daniel Pisár, Dominik Hájovský

 


3. Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku (KOSaVP):

predseda komisie: Daniel PISÁR

členovia komisie: Ing. arch. Sláva Dadová, Mgr. Marek Šrámek 

 


4. Komisia školstva (KŠ):

predseda komisie: Eduard NECHALA

členovia komisie: PhDr. Denisa Laurová, Lenka Uhlárová

 


5. Komisia kultúry (KK):

predseda komisie: Mgr. Monika Pažická

členovia komisie: Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Iveta Rybárová

 


6. Komisia športu, telesnej výchovy a mládeže (KŠTVaM):

predseda komisie: Marián ŽIAK

členovia komisie: PhDr. Denisa Laurová, Ing. Ján Vojdáš

 


7. Komisia životného prostredia (KŽP):

predseda komisie: Ing. Ján Vojdáš

členovia komisie: Ing. Ľubica Fábryová, Marián Žiak

 


8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (KOVZ):

predseda komisie: Eduard Nechala

členovia komisie: PhDr. Michaela Pilch Vlková, Darina Tonhajzerová

 


9. Komisia sociálnych vecí (KSV):

člen komisie: Mgr. Monika PAŽICKÁ

člen komisie: PhDr. Michaela PILCH VLKOVÁ

člen komisie: Daniel PISÁR

člen komisie: Ing. Ľubica FÁBRYOVÁ

člen komisie: Ing. Ján VOJDÁŠ

 

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE