OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

1. Komisia finančná (KF):

predseda komisie: PhDr. Michaela VLKOVÁ

členovia komisie: Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Ing. Lucia Foktová


2. Komisia výstavby a verejných prác (KVaVP):

predseda komisie: Ing. arch. Sláva DADOVÁ

členovia komisie: Dominik Hájovský, Daniel Pisár


3. Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku (KOSaVP):

predseda komisie: Daniel PISÁR

členovia komisie: Mgr. Marek Šrámek, Ing. arch. Sláva Dadová, Dominik Hájovský


4. Komisia školstva (KŠ):

predseda komisie: Eduard NECHALA

členovia komisie: Martina Pisárová, Oto Kmeť


5. Komisia kultúry (KK):

predseda komisie: Eva FÁBRYOVÁ

členovia komisie: Ing. Jana Liďáková, Milan Fábry ml.


6. Komisia športu, telesnej výchovy a mládeže (KŠTVaM):

predseda komisie: Marián ŽIAK

členovia komisie: Jozef Švec, Milan Hudec


7. Komisia životného prostredia (KŽP):

predseda komisie: Michal FÁBRY

členovia komisie: Ing. Ján Vojdáš, Daniel Krajčovič


8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (KOVZ):

predseda komisie: Michal FÁBRY

členovia komisie: Daniel Pisár, Dominik Hájovský


9. Komisia sociálnych vecí (KSV):

člen komisie: PhDr. Michaela VLKOVÁ

člen komisie: Michal FÁBRY

člen komisie: Dominik HÁJOVSKÝ

člen komisie: Daniel PISÁR

člen komisie: Bc. Monika PAŽICKÁ

 

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com