OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Ohlasovňa pobytu – Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom

Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

 Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 – 16.00 
Utorok: nestránkový
Streda: 7.30 – 16.00
Štvrtok: 7.30 – 16.00
Piatok: 7.30 – 13.00

 

Matrika – Obecný úrad Zemianske Kostoľany

Ulica 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany

 Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 – 15.00
Utorok: 7.30 – 14.00
Streda: 7.30 – 17.00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7.30 – 12.00

MATRIKA

Je štátna evidencia o fyzických osobách, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a doplňujúce údaje, ako napríklad údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.
Z matriky môžete získať výpisy – rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

 

OP, VP, CP – Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi

G. Švéniho 3H, 971 66 Prievidza

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 – 15.00
Utorok: 8:00 – 15.00
Streda: 8:00 – 17.00
Štvrtok: 8:00 – 15.00
Piatok: 8:00 – 14.00

OBČIANSKY PREUKAZ

Každý občan Slovenskej republiky nad 15 rokov s trvalým pobytom na Slovensku je povinný mať občiansky preukaz.
Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze.
O vydanie občianskeho preukazu môžete požiadať na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Prievidzi. Občiansky preukaz má platnosť 10 rokov, iba občania starší ako 60 rokov dostávajú občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.

V prípade, že žiadate o prvý občiansky preukaz, musíte dosiahnuť vek 15 rokov, podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:

  • – Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive,
  • – rodný list
Pri žiadosti o nový občiansky preukaz musíte podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive.
Vydanie prvého občianskeho preukazu je bezplatné. Neplatí sa ani za vydanie nového občianskeho preukazu z úradnej moci.
OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE