KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Nová spoločnosť na zber separovaného odpadu Hater Handlová oznamuje občanom, že v rámci vrecového zberu plastov z domácností budú zbierať aj obaly Tetra Pak (obaly od mlieka, džúsov a pod.) Obidva druhy odpadov môžete dávať do jedného plastového vreca, nakoľko spoločnosť má triediacu linku. Obyvatelia bytoviek môžu obaly Tetra Pak  vhadzovať do žltých 1100l nádob na plasty. Vývoz plastov aj Tetra Pakov sa v obci uskutoční vždy v termíne vývozu vrecového zberu plastov z domácností.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 12.10.2021 (utorok) v čase od 8:30 – 14:30 hod. a 21.10.2021  (štvrtok) v čase od 7:30 – 16:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny bude na uliciach – viď príloha.

Príloha č.1 – Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny, 12.10.2021

Príloha č.2 – Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny, 21.10.2021

MUDr. Jana Takáčová z obvodnej ambulancie Zdravotného strediska v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje svojim pacientom, že dňa 24.9.2021 (piatok) a 29.9.2021 (streda)   nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať  MUDr. Ružena Hudecová  z ambulancie v Dolných Vesteniciach.

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 23.09.2021 (štvrtok) o 16:30 hod. do Kultúrneho domu, Hornokamenčianska 36/7, Kamenec pod Vtáčnikom,                 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pozvánka, 23.09.2021

Dňa 27.08.2021 sme si v obci pripomenuli 77. výročie SNP. Pri tejto príležitosti položil starosta obce vence na pamätník SNP a na hrob pána Štefana Fábryho, ktorý zomrel hrdinskou smrťou v boji za vlasť v Slovenskom národnom povstaní. Česť pamiatke všetkým, ktorí vybojovali našu slobodu. Oslavy pokračovali v centre obce, kde atmosféru spríjemnilo hudobné vystúpenie Dua Mirky a Ondreja. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii podujatia, ako aj návštevníkom, ktorých opäť neodradilo počasie a prišli s nami osláviť 77. výročie SNP.

1 2 3 80

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE