KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 11.11.2021 (štvrtok) o 16:30 hod. do Kultúrneho domu, Hornokamenčianska 36/7, Kamenec pod Vtáčnikom,                 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pozvánka, 11.11.2021

Od 26.10.2021 prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť našej materskej školy v nových priestoroch Spoločenského domu vedľa MŠ. V súčasnej materskej škole bude prebiehať rozsiahla rekonštrukcia, ktorá by mala trvať približne pol roka. Ďakujeme všetkým zamestnancom MŠ, OcÚ, rodičom a priateľom, ktorí pomohli pri sťahovaní a upratovaní našej dočasnej MŠ. Z dôvodu rekonštrukcie je taktiež zatvorená obecná knižnica a posilňovňa K-FIT.

Nová spoločnosť na zber separovaného odpadu Hater Handlová oznamuje občanom, že v rámci vrecového zberu plastov z domácností budú zbierať aj obaly Tetra Pak (obaly od mlieka, džúsov a pod.) Obidva druhy odpadov môžete dávať do jedného plastového vreca, nakoľko spoločnosť má triediacu linku. Obyvatelia bytoviek môžu obaly Tetra Pak  vhadzovať do žltých 1100l nádob na plasty. Vývoz plastov aj Tetra Pakov sa v obci uskutoční vždy v termíne vývozu vrecového zberu plastov z domácností.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 12.10.2021 (utorok) v čase od 8:30 – 14:30 hod. a 21.10.2021  (štvrtok) v čase od 7:30 – 16:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny bude na uliciach – viď príloha.

Príloha č.1 – Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny, 12.10.2021

Príloha č.2 – Zoznam domácností s prerušenou distribúciou elektriny, 21.10.2021

MUDr. Jana Takáčová z obvodnej ambulancie Zdravotného strediska v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje svojim pacientom, že dňa 24.9.2021 (piatok) a 29.9.2021 (streda)   nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať  MUDr. Ružena Hudecová  z ambulancie v Dolných Vesteniciach.

1 2 3 81

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE