KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Na základe sťažností na kvalitu vody v našej obci, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu zníženia výdatnosti prítokových prameňov v Kamenci pod Vtáčnikom, je do obce privádzaná aj voda z prítokového privádzača Nitrianske Rudno. Táto voda obsahuje vyšší podiel vápenných častí, čo však  neohrozuje zdravie občanov.

Vážení občania, z dôvodu zmeny zberu PET fliaš zo strany dodávatela Marius Pedersen Vám oznamujeme, že zber PET fliaš sa presúva z plánovaného dátumu 17.1. 2019 na pondelok 21.1.2019.

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena na dani z  nehnuteľností z dôvodu kúpy, predaja, dedenia, darovania alebo iného spôsobu nadobudnutia, že sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa do 31. 1. 2019 na Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom, v kancelárii pani Soni Kožákovej, t.č. 046/5465016.

1 2 3 43

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com